470-2404/04 – Základy statistiky (ZS)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity2
Garant předmětuIng. Martina Litschmannová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Litschmannová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIT40 Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
SIM46 Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento předmět je úvodním kurzem statistiky. Cílem předmětu je vytvořit u studentů dostatečnou znalost teorie pravděpodobnosti a základních statistických metod a postupů proto, aby ji dokázali využívat v dalším studiu nebo ve své vlastní práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Statistika je důležitou oblastí matematiky, která se používá k analýze, interpretaci a predikci výsledků z dat. V tomto kurzu jsou vyučovány základní pojmy používané v popisné statistice. Se znalostmi získanými v tomto kurzu budou studenti připraveni připravit svou první vlastní analýzu dat pomocí volně šiřitelného software R, který se stává primárním programovacím jazykem v oblasti analýzy dat.

Povinná literatura:

[1] LITSCHMANNOVÁ, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky [2] CRAWLEY, Michael J. Statistics: an introduction using R. Chichester, West Sussex, England: J. Wiley, c2005. ISBN 978-0470022986

Doporučená literatura:

[1] PAVLÍK, T., DUŠEK, L. (2012): Biostatistika, Akademické nakladatelství CERM, ISBN 978-80-7204-782-6 [2] ZVÁROVÁ, J. (2016, 3. vydání): Základy statistiky pro biomedicínské obory I., Karolinum, ISBN 978-80-246-3416-6 [3] StatSoft, Inc. (2013). Electronic Statistics Textbook. Tulsa, OK: StatSoft. WEB: http://www.statsoft.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

4 úkoly za 10 bodů, 40 bodů celkem (požadované minimum z každého úkolu je 5 bodů)

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat zápočet. Zápočet bude udělen pokud student odevzdá všechny 4 úkoly a z každého z nich získá alespoň požadované minimum bodů, celkem alespoň 20 bodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy práce se softwarem R - I. (matice dat, datové typy, indexace, vybírání, matematické a logické operátory, načítání souborů, načítání souborů s chybějícími hodnotami, …) 2. Základy práce se softwarem R - II. (ukládání datových matic, tabulek a obrázků do souboru) + popisná statistika kvalitativní proměnné, tj. tabulka četností, grafy četností (sloupcový a výsečový graf) 3. Třídění druhého stupně, kontingenční tabulky a vizualizace závislosti dvou kategoriálních proměnných (2 cvičení) 4. Popisná statistika kvantitativní proměnné I. (míry polohy, míry variability, míry šikmosti a špičatosti, zaokrouhlování číselných charakteristik, odlehlá pozorování a jejich identifikace, vizualizace (histogram, krabicový graf)) 5. Popisná statistika pro analýzu závislosti dvou proměnných (korelační koeficienty, rozptylogramy) párová data – Blandova – Altmannova analýza párových dat) 6. Práce s datovým souborem v software R (import a export dat, slučování souborů, filtrování, převod mezi datovou matici a standardním datovým formátem, export výstupů analýz) 7. Komplexní popisná statistika pro reálná data I. (komplexní praktické úlohy řešené s využitím R) 8. Komplexní popisná statistika pro reálná data II. (komplexní praktické úlohy řešené s využitím R) 9. Popisná analýza časových řad (míry dynamiky, vizualizace) 10. Excelentní tipy a triky I. (základy analýzy dat v MS Excel – přímé a nepřímé adresování, pojmenované oblasti a jejich použití) 11. Excelentní tipy a triky II. (nástroj kontingenční tabulky) 12. Excelentní tipy a triky III. (maticové vzorce, ověření dat, nepřímé odkazy)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 40  20
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná, jsou akceptovány 2 omluvy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060019) Biomedicínské asistivní technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060009) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060011) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060008) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060011) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3973) Automobilové elektronické systémy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060009) Mobilní technologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku