470-2501/03 – Numerické metody (NM)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK76 doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
STR0159 Ing. Erika Straková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Numerické metody jsou v pozadí řešení náročných inženýrských úloh na počítači. Po absolvování předmětu Numerické metody 1 bude student schopen vybrat vhodný algoritmus pro řešení vybraných úloh matematické analýzy, analyzovat jejich řešení vzhledem ke stabilitě (citlivost výsledku na změny vstupních dat) a výpočetní náročnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Náplní předmětu je výuka numerických metod pro vybrané úlohy matematické analýzy, jejich odvození, analýza rychlosti konveregence a jejich efektivní implementace.

Povinná literatura:

- D. Lukáš, Numerické metody 1 - zápisky a programy z přednášek. VŠB-TU Ostrava, http://homel.vsb.cz/~luk76/Teaching/NM1/

Doporučená literatura:

- V. Vondrák, L. Pospíšil, Numerické metody 1. VŠB-TU Ostrava, http://mi21.vsb.cz/modul/numericke-metody-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemka (10 b.) Semestrální projekt (20 b.)

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a obhájení semestrálního projektu. Studenti jsou obeznámeni s diferenciálním a integrálním počtem funkcí jedné reálné proměnné.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
470-2203 LAM Lineární algebra s Matlabem Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Interpolace a aproximace: Lagrangeova interpolace, Čebyševova interpolace, metoda nejmenších čtverců, polynomiální regrese, ortogonální systémy polynomů (Legendreovy, Laguerrovy, Hermiteovy), rychlá Fourierova transformace. II. Numerická integrace: Newtonovy-Cotesovy kvadratury, Gaussovy kvadratury (Gauss-Legendre, Gauss-Laguerre, Gauss-Hermite). III. Iterační metody pro řešení nelineárních rovnic: bisekce, metody pevného bodu, Newtonova metoda. IV. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic: jednokroková Eulerova, Crank-Nicholsonova metoda a metody Runge-Kutta, více-krokové metody, metody prediktor-korektor, Galerkinovy metody, metody parareal.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti: bude doplněno

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku