470-2501/03 – Numerické metody (NM)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK76 doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
STR0159 Ing. Erika Straková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Numerické metody jsou v pozadí řešení náročných inženýrských úloh na počítači. Po absolvování předmětu Numerické metody 1 bude student schopen vybrat vhodný algoritmus pro řešení vybraných úloh matematické analýzy, analyzovat jejich řešení vzhledem ke stabilitě (citlivost výsledku na změny vstupních dat) a výpočetní náročnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Náplní předmětu je výuka numerických metod pro vybrané úlohy matematické analýzy, jejich odvození, analýza rychlosti konveregence a jejich efektivní implementace.

Povinná literatura:

- D. Lukáš, Numerické metody 1 - zápisky a programy z přednášek. VŠB-TU Ostrava, http://homel.vsb.cz/~luk76/Teaching/NM1/ - A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical Mathematics. Springer, 2007.

Doporučená literatura:

- V. Vondrák, L. Pospíšil, Numerické metody 1. VŠB-TU Ostrava, http://mi21.vsb.cz/modul/numericke-metody-1 - O. Steinbach, Numerische Mathematik 1. TU Graz, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemka (10 b.) Semestrální projekt (20 b.) Zkouška písemná

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a obhájení semestrálního projektu. Studenti jsou obeznámeni s diferenciálním a integrálním počtem funkcí jedné reálné proměnné.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
470-2210 NLA1 Numerická lineární algebra 1 Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Interpolace a aproximace: Lagrangeova interpolace, Čebyševova interpolace, metoda nejmenších čtverců, polynomiální regrese, ortogonální systémy polynomů (Legendreovy, Laguerrovy, Hermiteovy), rychlá Fourierova transformace. II. Numerická integrace: Newtonovy-Cotesovy kvadratury, Gaussovy kvadratury (Gauss-Legendre, Gauss-Laguerre, Gauss-Hermite). III. Iterační metody pro řešení nelineárních rovnic: bisekce, metody pevného bodu, Newtonova metoda. IV. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic: jednokroková Eulerova, Crank-Nicholsonova metoda a metody Runge-Kutta, více-krokové metody, metody prediktor-korektor, Galerkinovy metody, metody parareal.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Účast na tutoriálech je doporučena.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika VMI K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní