470-2502/01 – Numerické metody s Matlabem (NMM)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER365 doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.
HOR33 doc. Ing. David Horák, Ph.D.
KRU0097 Ing. Jakub Kružík
VLA04 Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Významným nástrojem řešení mnoha technických úloh, jako například analýza signálů, nebo numerické řešení diferenciálních rovnic, jsou hlubší výsledky numerické matematiky. Cílem kursu je rozšířit znalosti studentů s využitím Matlabu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu je popis základních numerických metod používaných při řešení problémů inženýrské matematiky.

Povinná literatura:

Míka, S.: Numerické metody algebry. SNTL Praha, 1982. Přikryl, P.: Numerické metody matematické analýzy. SNTL Praha, 1985. Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL Praha, 1987.

Doporučená literatura:

Quarteroni A., Sacco R., Saleri F.: Numerical mathematics, Springer, 2007 Press, W.H., Flannery, B.P., Teukolski, S.A., Vetterling, W.T.: Numerical Recipes in C. Cambridge University Press, Cambridge 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdaný projekt a minimum 15 bodů z projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Okruhy přednášek: 1. Úvod do Matlabu 2. Interpolace a aproximace (data fiting) - Lagrangeova interpolace, Čebyševova interpolace, metoda nejmenších čtverců, polygonální regrese, rychlá Fourierova transformace. 3. Numerická integrace - Newton-Cotesova, Gauss-Legendreova a Gauss-Hermiteova integrace. 4. Iterační metody pro řešení nelineárních rovnic - bisekce, metody pevného bodu, Newtonova metoda. 5. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic - jednokroková Eulerova a Crank-Nicholsonova metoda, více-krokové metody Runge-Kutta, metody prediktor-korektor, Galerkinovy metody, metody parareal.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 15
                Test z NMM Písemka 10  0
                Semestrální projekt Projekt 20  0
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení (70 %). Účast na přednáškách je očekávaná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0713A060004) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2012/2013 zimní