470-4122/01 – Integrální transformace (IT)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR33 doc. Ing. David Horák, Ph.D.
KAL0063 prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.
LAM05 doc. RNDr. Marek Lampart, Ph.D.
MRO0010 Ing. Martin Mrovec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu znát základy matematického aparátu nutného k pochopení Laplaceovy transformace a Fourierových řad. Mezi další dovednosti pak patří: aplikace Laplaceovy transformace k řešení obyčejných diferenciálních rovnic; konstrukce Fourierovy řady jak v reálném tak komplexním oboru, pojednat o konvergenci Fourierových řad včetně Gibbsova jevu a vhodných aplikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět patří mezi základní matematická témata vysokoškolského studia technických oborů, který nachází využití v různých oblastech a aplikacích. Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a technikami oblastí Laplaceovy transformace a Fourierových řad. Obě témata jsou podložena nutným teoretickým základem a doplněna vhodnými příklady.

Povinná literatura:

Galajda, P., Schrötter, Š.: Funkce komplexní proměnné a operátorový počet, Alfa-Bratislava, 1991. Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky II, SNTL, Praha, 1986. G.James and D.Burley, P.Dyke, J.Searl, N.Steele, J.Wright: Advanced Modern Engineering Mathematics,Addison-Wesley Publishing Company, 1994. Kozubek, T., Lampart, M.,: Integrální transformace, http://mi21.vsb.cz/modul/integralni-transformace

Doporučená literatura:

Galajda, P., Schrötter, Š.: Funkce komplexní proměnné a operátorový počet, Alfa-Bratislava, 1991. Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky II, SNTL, Praha, 1986. G.James and D.Burley, P.Dyke, J.Searl, N.Steele, J.Wright: Advanced Modern Engineering Mathematics,Addison-Wesley Publishing Company, 1994. Kozubek, T., Lampart, M.,: Integrální transformace, http://mi21.vsb.cz/modul/integralni-transformace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dva průběžné testy, jeden projekt, závěrečná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice Laplaceovy transformace (LT) 2. Základní vlastnosti LT 3. Aplikace LT na řešení obyčejných diferenciálních rovnic 4. Fourierová řada (RF) v reálném oboru 5. FR v komplexním oboru 6. Konvergence FR 7. Gibbsův jev 8. Aplikace FR

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 10
                Test 1. Písemka 10  0
                Test 2. Písemka 10  0
                Projekt Projekt 10  0
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2661) Projektování elektrických systémů a technologií K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku