470-4403/03 – Statistika III (STA3)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRI10 prof. Ing. Radim Briš, CSc.
KRA0220 Ing. Jan Kracík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je představení obecné teorie lineárních statistických modelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Budou prezentovány standardní metody pro odhad parametrů a testování, konstrukci modelu a vyhodnocení. Absolvent bude vybaven dovedností pro implementaci a interpretaci standardního statistického software pro analýzu dat.

Povinná literatura:

Anděl J.; Matematická statistika; SNTL/ALFA 1978. Zvára K.: Regrese, MATFYZPRESS Praha 2008, ISBN 978-80-7378-041-8

Doporučená literatura:

Searle L.R.; Linear Statistical Models; Second Edition, J. Wiley & Sons, 1986 McCullagh P., and Nelder J.A., Generalized Linear Models, Chapmann & Hall/CRC 1989, ISBN 0-412-31760-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 2 kontrolní testy (max.20 bodů) Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání semestrálního projektu a zisk minimálně 15 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt na téma, které odsouhlasí vyučující.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod. Statistické modelování, lineární statistické modely, úloha lineárních modelů pro analýzu dat. Vícerozměrné normální rozdělení. Vícerozměrná hustota pravděpodobnosti, vektor středních hodnot, kovarianční matice, lineární transformace, kvadratické formy, marginální a podmíněné hustoty. Lineární model s plnou hodností. Formulace modelu, odhady metodou nejmenších čtverců, rozdělení odhadů parametrů, predikce hodnot, testování hypotéz, tabulka ANOVA, druhy součtu čtverců. Konstrukce modelu. Metody pro přímou a zpětnou eliminaci, reziduální analýza, Box-Coxova transformace. Zobecněné lineární modely. Logistická regrese. Bayesovské metody. Bayesovské rozhodování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  15 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.