470-4405/01 – Pravděpodobnost a statistika (PS)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity6
Garant předmětuIng. Martina Litschmannová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Litschmannová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FEI, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER0061 Ing. Michal Béreš, Ph.D.
JAH02 RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
VRT0020 Mgr. Adéla Kondé
KOV74 Mgr. Tereza Kovářová, Ph.D.
KRA0220 Ing. Jan Kracík, Ph.D.
LIT40 Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen aktivně využívat nové pojmy z oblasti teorie pravděpodobnosti a statistických metod a postupů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je úvodním kurzem do teorie pravděpodobnosti a aplikované statistiky. Cílem předmětu je vytvořit u studentů dostatečnou znalost teorie pravděpodobnosti a statistických metod a postupů proto, aby ji dokázali využívat v dalším studiu nebo ve své vlastní práci.

Povinná literatura:

LITSCHMANNOVÁ, Martina. Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti. Online. VŠB-TUO, 2011. Dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti. LITSCHMANNOVÁ, Martina. Úvod do statistiky. Online. VŠB-TUO, 2011. Dostupné z: https://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky. ANDĚL, Jiří. Základy matematické statistiky. Vyd. 3. Praha: Matfyzpress, 2011. ISBN 978-80-7378-162-0. JAMES, Gareth; WITTEN, Daniela; HASTIE, Trevor a TIBSHIRANI, Robert. An introduction to statistical learning: with applications in R. Second edition. Springer texts in statistics. New York: Springer, [2021]. ISBN 978-1071614174.

Doporučená literatura:

ANDĚL, Jiří. Statistické metody. Páté vydání. Praha: Matfyzpress, 2019. ISBN 978-80-7378-381-5. FRIEDRICH, Václav. Statistika 1: vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-7082-913-3. BRUCE, Peter; BRUCE, Andrew a GEDECK, Peter. Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python. 2. O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1492072942.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet Prezenční studium: - domácí úkoly/průběžné testy z oblasti pravděpodobnosti (celkově max. 20 bodů, požadované minimum: 6 bodů) - domácí úkoly/průběžné testy z oblasti statistiky (celkově max. 20 bodů, požadované minimum: 10 bodů) Kombinované studium: - 3 domácí úkoly z oblasti pravděpodobnosti s maximem 10 bodů, celkově max. 30 bodů (požadované minimum: 3 body z každého domácího úkolu) - domácí úkol/zápočtový test z oblasti statistiky s maximem 10 bodů (požadované minimum: 1 bod) Podmínky udělení zápočtu: Za dílčí zápočtové úlohy lze získat maximálně 40 bodů. Zápočet je udělen studentům, kteří se aktivně účastnili výuky a splnili požadovaná minima z každé z dílčích zápočtových úloh a získali minimálně 20 bodů. Zkouška - písemná (max. 60 bodů, požadované minimum: 30 bodů) Podmínky udělení zkoušky: Student úspěšně absolvuje zkoušku, získá-li požadované minimum bodů ze zkoušky a zároveň je jeho bodový zisk ze zápočtu a zkoušky alespoň 51 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezenční studium: Účast na cvičeních je povinná, jsou akceptovány 2 omluvy. Účast na přednáškách je doporučená, znalost přednesené látky je předpokladem pro účast na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Úvod do teorie pravděpodobnosti 2) Diskrétní náhodná veličina 3) Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny 4) Spojitá náhodná veličina 5) Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny 6) Limitní věty 7) Úvod do statistiky, explorační analýza 8) Statistické zjišťování, náhodný výběr a základní výběrové charakteristiky 9) Úvod do teorie odhadu 10) Úvod do testování hypotéz (princip) 11) Testování hypotéz o střední hodnotě normálního rozdělení a o parametru binomického rozdělení, testování hypotéz o rozptylu (jednovýběrové a dvouvýběrové testy) 12) Analýza rozptylu (ověření normality, ANOVA a Kruskalův-Wallisův test) 13) Analýza závislosti 14) Shrnutí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Domácí úkol 1 Jiný typ úlohy 10  3
                Domácí úkol 2 Jiný typ úlohy 10  3
                Domácí úkol 3 Jiný typ úlohy 10  3
                Zápočtový test Písemka 10  1
        Zkouška Zkouška 60 (60) 27 3
                Praktická část Písemná zkouška 50  25
                Teoretická část Písemná zkouška 10  2
Rozsah povinné účasti: Účast na tutoriálech je doporučená. Znalost přednášené látky je předpokladem pro úspěšné absolvování předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0613A140034) Informatika INF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0613A140034) Informatika INF K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0688A140014) Průmysl 4.0 AZD P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330039) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330039) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0688A140014) Průmysl 4.0 AZD P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika INF K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0613A140034) Informatika INF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330039) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330039) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika INF K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0613A140034) Informatika INF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A060020) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0688A140014) Průmysl 4.0 AZD P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330039) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0688A140014) Průmysl 4.0 AZD P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A140014) Průmysl 4.0 AZD P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A150001) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0988A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0688A140014) Průmysl 4.0 AZD P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (1801T064) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2023/2024 zimní
2022/2023 letní
2022/2023 zimní
2021/2022 letní
2021/2022 zimní
2020/2021 letní
2020/2021 zimní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2018/2019 zimní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní