470-8542/02 – Speciální metody analýzy dat (SMAD)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, HGF, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRI10 prof. Ing. Radim Briš, CSc.
VRT0020 Mgr. Adéla Kondé
LIT40 Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento předmět lze považovat za multidisciplinární předmět na pomezí statistiky a informatiky. Jeho cílem je rozšíření základních znalostí statistických metod, které studenti získali v rámci předmětu 541-0181/01 – Statistika (ST) a/nebo 548-0093/01 – Kvantitativní metody v geografii, a to zejména směrem k vyspělým statistickým metodám používaným v technické praxi v kombinaci se speciálními počítačově orientovanými postupy. Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni efektivně posoudit vlastní data, zvolit pro jejich základní analýzu vhodný model, ověřit jeho použitelnost a dosažené výsledky správně interpretovat v kontextu s praktickým zaměřením úlohy.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Možnosti počítačově orientovaného zpracování dat vyžadují od svých uživatelů schopnost komplexní analýzy problémů. Na rozdíl od klasické matematické statistiky je v předmětu kladen důraz nikoliv na konkrétní metody, ale na jejich vhodné kombinace umožňující posouzení kvality dat, výběr vhodného statistického modelu, jeho ověření a na interpretaci výsledků s ohledem na cíl zpracování dat.

Povinná literatura:

Briš R., Litschmannová M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004. Briš, R., Litschmannová M.: STATISTIKA II., 2007 Ostrava:VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1482-7, elektronické skriptum.

Doporučená literatura:

Likeš J., Cyhelský L.Hindls R.; Úvod do statistiky a pravděpodobnosti, 1994, VŠE Praha, ISBN 80-7079-028-8. Likeš J., Machek J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981. Likeš J., Machek J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Laboratorní práce, programy (max. 11 bodů) Testy (max. 22 bodů)

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Data. Opakování základních pojmů a poznatků z předmětů 541-0181/01 – Statistika (ST)a 548-0093/01 – Kvantitativní metody v geografii. Náhodná veličina, náhodný vektor, náhodný výběr, statistický soubor, atd. 2. Explorační analýza dat. Datové typy. Jednorozměrná a vícerozměrná popisná statistika (výběrové charakteristiky, vizualizace dat). 3. Teorie odhadu I – použití dat pro odhad parametrů pravděpodobnostních modelů, bodové a intervalové odhady. 4. Teorie odhadu II - metody konstrukce bodového odhadu a vlastnosti, MLE, MM. 5. Analýza statistického rozhodování z dat. Čistý test významnosti, základní filosofie testování hypotéz, konstrukce p-hodnoty pro jednostranné testy a oboustranné testy. 6. Vybrané parametrické a robustní testy (jednovýběrové a dvouvýběrové). 7. Vícevýběrové testy homoskedasticity, jednofaktorová ANOVA. Analýza POST HOC, problémy s rozhodováním ve vícevýběrových testech. 8. ANOVA s dvěma faktory. Třídění podle dvou faktorů bez opakování a s opakováním. Znáhodněné bloky. 9. Analýza závislostí I. Analýza závislosti kategoriálních proměnných. 10. Analýza závislostí II. Význam a softwarové užití korelační a vícerozměrné regresní analýzy. Regresní model, vyrovnávací křivka, testování hypotéz o parametrech regresního modelu; pás spolehlivosti, problém multikolinearity. 11. Stochastické procesy. Základní pojmy náhodných procesů. Explorační analýza. 12. Rozklad náhodného procesu. Hledání trendu. Vyrovnávání časových řad.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  15
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná, jsou akceptovány 2 omluvy. Účast na přednáškách je doporučená, znalost přednesené látky je předpokladem pro účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0541A170008) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
IPSA Paris autumn 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
V - ECTS - mgr. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
IPSA Paris autumn 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
V - ECTS - mgr. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
IPSA Paris autumn 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
V - ECTS - mgr. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
IPSA Paris autumn 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
V - ECTS - mgr. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
IPSA Paris autumn 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
V - ECTS - mgr. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
IPSA Paris autumn 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
V - ECTS - mgr. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
IPSA Paris 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
IPSA Paris 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
V - ECTS - mgr. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - mgr. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
IPSA Paris 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
V - ECTS - mgr. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
IPSA Paris 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2017/2018 zimní