470-8725/01 – Počítačové modelování (PM AVAT)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL0037 Ing. Ladislav Foltyn
LUK76 doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen: - Aktivně využívat nové pojmy z oblasti počítačového modelování, které jsou nezbytné k pochopení moderních výpočetních metod. - Řešit základní inženýrské úlohy z oblasti mechaniky pomocí MKP. - Aplikovat různé diskretizační techniky k numerickému řešení vybraných úloh z technické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí s novými pojmy z oblasti počítačového modelování, které jsou nezbytné k pochopení moderních výpočetních metod. Naučí se různé postupy řešení základních úloh z oblasti mechaniky pomocí MKP a následně si vyzkouší jejich aplikaci na vybrané úlohy z technické praxe.

Povinná literatura:

[1] LENERT, J. Úvod do metody konečných prvků. Ostrava 1999: VŠB-Technická univerzita Ostrava. p. 110. ISBN 80-7078-686-8. [2] COOK R. D., MALKUS D.S., PLESHA M.E., WITT R.J. CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0. [3] KOZUBEK, T., BRZOBOHATÝ, T., HAPLA, V., JAROŠOVÁ, M., MARKOPOULOS, A. Lineární algebra s Matlabem, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/linearni-algebra-s-matlabem.

Doporučená literatura:

[1] REDDY, J. N. An introduction to the finite element method. 2nd Edition. McGraw-Hill, 1993. [2] BLAHETA, R. Matematické modelování a metoda konečných prvků, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/matematicke-modelovani-metoda-konecnych-prvku-numericke-metody-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemka (10 b.) Projekt (20 b.)

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Princip MKP ve statických úlohách, diskretizace, deformační parametry. 2. Matice tuhosti tyčového prvku, vektor zatížení. 3. Vytváření globálních matic a vektorů, základní maticová rovnice statiky. 4. Řešení posunutí a reakcí u praktických úloh tyčí. 5. Transformace lokálních vlastností do globálního systému souřadnic. 6. Aplikace na příhradové konstrukce. 7. Nosníkový prvek, matice tuhosti a aplikace statiky na rovinné rámy. 8. Metoda konečných prvků z matematického pohledu (odvození slabé formulace úlohy, její diskretizace, řešení výsledné soustavy rovnic). 9. Metoda sítí a její aplikace na řešení vybraných stacionárních a nestacionárních úloh mechaniky. 10. Základy metody hraničních prvků s vybranými aplikacemi. 11. Základy metody diskrétních prvků s vybranými aplikacemi. 12. Analýza chyb (apriorní a aposteriorní odhady), vizualizační nástroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení (70 %). Účast na přednáškách je očekávaná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.