470-8725/01 – Počítačové modelování (PM AVAT)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK76 doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen: - Aktivně využívat nové pojmy z oblasti počítačového modelování, které jsou nezbytné k pochopení moderních výpočetních metod. - Řešit základní inženýrské úlohy z oblasti mechaniky pomocí MKP. - Aplikovat různé diskretizační techniky k numerickému řešení vybraných úloh z technické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci tohoto předmětu se studenti seznámí s novými pojmy z oblasti počítačového modelování, které jsou nezbytné k pochopení moderních výpočetních metod. Naučí se různé postupy řešení základních úloh z oblasti mechaniky pomocí MKP a následně si vyzkouší jejich aplikaci na vybrané úlohy z technické praxe.

Povinná literatura:

[1] LENERT, J. Úvod do metody konečných prvků. Ostrava 1999: VŠB-Technická univerzita Ostrava. p. 110. ISBN 80-7078-686-8. [2] COOK R. D., MALKUS D.S., PLESHA M.E., WITT R.J. CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0. [3] KOZUBEK, T., BRZOBOHATÝ, T., HAPLA, V., JAROŠOVÁ, M., MARKOPOULOS, A. Lineární algebra s Matlabem, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/linearni-algebra-s-matlabem.

Doporučená literatura:

[1] REDDY, J. N. An introduction to the finite element method. 2nd Edition. McGraw-Hill, 1993. [2] BLAHETA, R. Matematické modelování a metoda konečných prvků, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/matematicke-modelovani-metoda-konecnych-prvku-numericke-metody-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemka (10 b.) Projekt (20 b.)

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Princip MKP ve statických úlohách, diskretizace, deformační parametry. 2. Matice tuhosti tyčového prvku, vektor zatížení. 3. Vytváření globálních matic a vektorů, základní maticová rovnice statiky. 4. Řešení posunutí a reakcí u praktických úloh tyčí. 5. Transformace lokálních vlastností do globálního systému souřadnic. 6. Aplikace na příhradové konstrukce. 7. Nosníkový prvek, matice tuhosti a aplikace statiky na rovinné rámy. 8. Metoda konečných prvků z matematického pohledu (odvození slabé formulace úlohy, její diskretizace, řešení výsledné soustavy rovnic). 9. Metoda sítí a její aplikace na řešení vybraných stacionárních a nestacionárních úloh mechaniky. 10. Základy metody hraničních prvků s vybranými aplikacemi. 11. Základy metody diskrétních prvků s vybranými aplikacemi. 12. Analýza chyb (apriorní a aposteriorní odhady), vizualizační nástroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení (70 %). Účast na přednáškách je očekávaná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.