470-8726/01 – Statistika (STA AVAT)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRI10 prof. Ing. Radim Briš, CSc.
KRA0220 Ing. Jan Kracík, Ph.D.
LIT40 Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- zvládnutí statistických procedur s PC pomocí vhodného software, - porozumění principům práce s daty, - porozumění přilehlé teorii, - schopnost aplikace statistických metod při analýze vlastních dat (např. zpracování závěrečných prací, atd.)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Povinná literatura:

[1]BRIŠ R., LITSCHMANNOVÁ M.,STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2004. [2]BRIŠ R., LITSCHMANNOVÁ M. (2007), STATISTIKA II., E-learningový prvek pro podporu výuky odborných a technických předmětů, v rámci projektu CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326, VŠB TU Ostrava, ISBN 978-80-248-1482-7, dostupné z: http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FEI/STA2/ [3]LITSCHMANNOVÁ, M. (2012), Úvod do statistiky, skripta, dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky [4]LITSCHMANNOVÁ, M. (2012), Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, skripta, dostupné z: http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti

Doporučená literatura:

[1]LIKEŠ J., MACHEK J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981. [2]LIKEŠ J., MACHEK J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983. [3]LIKEŠ J., CYHELSKÝ L. HINDLS R.; Úvod do statistiky a pravděpodobnosti, 1994, VŠE Praha, ISBN 80-7079-028-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 2 kontrolní testy (max.20 bodů) Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání semestrálního projektu a zisk minimálně 15 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt (max. 20 bodů)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie pravděpodobnosti (model náhodných jevů, pravděpodobnost – modelování pravděpodobnosti, axiomy, podmíněná pravděpodobnost, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesova věta). 2. Náhodná veličina (diskrétní NV – pravděpodobnostní funkce, distribuční funkce, spojitá NV – hustota pravděpodobnosti, distribuční funkce; nezávislost náhodných veličin). 3. Číselné charakteristiky NV (momenty, kvantily). Transformace náhodných veličin. 4. Náhodný vektor (základní pojmy, diskrétní a spojitý náhodný vektor – sdružené, marginální, podmíněné rozdělení). 5. Číselné charakteristiky náhodného vektoru (sdružené (kovariance, korelace), marginální, podmíněné). 6. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny (alternativní, binomické, geometrické, negativně binomické, Poissonovo). 7. Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny (rovnoměrné, exponenciální, Weibullovo, normální). 8. Limitní věty, jejich aplikace, nahrazení diskrétního rozdělení spojitým. 9. Statistické zjišťování, náhodný výběr a základní výběrové charakteristiky. 10. Exploratorní analýza (kategoriální proměnná, numerická proměnná, grafická demonstrace dat, odlehlost, nezávislost). 11. Úvod do teorie odhadu (bodové a intervalové odhady). 12. Úvod do testování hypotéz (princip). 13. Testování vybraných parametrických a neparametrických hypotéz (jednovýběrové a dvouvýběrové testy).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  15
        Zkouška Zkouška 60  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná, jsou akceptovány 2 omluvy. Účast na přednáškách je předpokládaná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.