470-8742/02 – Metody optimalizace (MONT)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER95 doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
DOS35 prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět po absolvování kurzu identifikovat základní optimalizační úlohy, bude umět ověřit podmínky jejich řešitelnosti, bude umět navrhnout efektivní počítačové algoritmy, heuristiky a software pro jejich řešení, a to v rozsahu, který umožňí kvalifikovaně řešit realistické technické problémy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Metody optimalizace jsou důležitým nástrojem zdokonalování projektování a technologie. V rámci předmětu se studenti seznámí se základními optimalizačními úlohami, s podmínkami jejich řešitelnosti a zejména s efektivními počítačovými algoritmy a heuristikami, a to v rozsahu, který umožní kvalifikované využití těchto metod i softwaru na řešení praktických úloh.

Povinná literatura:

DOSTÁL, Zdeněk a Petr BEREMLIJSKI. Metody optimalizace [online]. VŠB-TU Ostrava, 2012 [cit. 2024-04-17]. Dostupné z: https://mi21.vsb.cz/modul/metody-optimalizace DUPAČOVÁ, Jitka a LACHOUT, Petr. Úvod do optimalizace. Praha: Matfyzpress, 2011. ISBN 978-80-7378-176-7. BERTSEKAS, Dimitri P. Nonlinear Programming. 3rd edition. Athena Scientific, 2016. ISBN 978-1886529052.

Doporučená literatura:

KOŘENÁŘ, Václav a LAGOVÁ, Milada. Optimalizační metody. V Praze: Oeconomica, 2003. ISBN 8024506092. ŽENČÁK, Pavel. Lineární programování. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3414-8. NOCEDAL, Jorge a Stephen WRIGHT. Numerical Optimization. 2nd edition. Springer, 2006. ISBN 978-0387303031.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Test (max 10b) Projekt (max 20b) Podmínky udělení zápočtu: Minimálně 10 bodů z testu a projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Minimalizace bez omezení. Jednorozměrná minimalizace unimodulárních funkcí. Podmínky minima, metody Newtonova typu a jejich modifikace. Gradientní metody. Minimalizace s omezením. Karush-Kuhn-Tuckerovy podmínky optimality. Penalizační metody pro minimalizaci s omezením. Rozšířené Lagrangiány Dualita v konvexním programování. Sedlové body. Základní pojmy nehladké optimalizace, subgradienty, podmínky minima. Software. Cvičení: Programování v MATLABu. Implementace metody zlateho řezu a metody Fibonacciovy posloupnosti. Implementace Newtonovy typu Implementace gradientní metody. Implementace penalizační metody pro minimalizaci s omezením. Implementace metody rozšířených Lagrangiánů. Řešení vybraných aplikačních úloh pomocí hotového software.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 80% účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie CHE P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.