470-8747/01 – Úvod do pravděpodobnosti a základy statistiky (UPZS)

Garantující katedraKatedra aplikované matematikyKredity4
Garant předmětuIng. Martina Litschmannová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Litschmannová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIT40 Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student schopen aktivně využívat nové pojmy z oblasti teorie pravděpodobnosti a statistických metod a postupů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je úvodním kurzem do teorie pravděpodobnosti a aplikované statistiky. Cílem předmětu je vytvořit u studentů dostatečnou znalost teorie pravděpodobnosti a statistických metod a postupů proto, aby ji dokázali využívat v dalším studiu nebo ve své vlastní práci.

Povinná literatura:

[1] LITSCHMANNOVÁ, M. (2011): Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti [2] LITSCHMANNOVÁ, M. (2011), Úvod do statistiky, elektronická skripta, dostupné online z: http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky

Doporučená literatura:

[1] ANDĚL, J. (2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Preprint. [2] HENDL, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování dat, Praha , Portál. ISBN 80-7178-820-1. [3] FRIEDRICH, V. (2002), Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium, Plzeň , Vydavatelství ZČU.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezenční studium: - 10 krátkých kontrolních testů v průběhu semestru s maximem 2 body, celkově max. 20 bodů (požadované minimum: 6 bodů) - 4 domácí úkoly s maximem 5 bodů, celkově max. 20 bodů (požadované minimum: 5 bodů z každého úkolu) - zápočtový test (praktická část: max. 50 bodů, požadované minimum: 25 bodů, teoretická část: max. 10 bodů, požadované minimum: 2 body) Podmínky udělení zápočtu: Za dílčí zápočtové úlohy lze získat maximálně 100 bodů. Za úspěšné ukončení předmětu se pak uděluje klasifikovaný zápočet, který student obdrží pokud se aktivně účastnil cvičení a splnil požadovaná minima z každé z dílčích zápočtových úloh a získal minimálně 51 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezenční studium: Aktivní účast alespoň na 80% cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky + cvičení: 1. Úvod do teorie pravděpodobnosti 2. Diskrétní náhodná veličina 3. Vybraná rozdělení diskrétní náhodné veličiny 4. Spojitá náhodná veličina 5. Vybraná rozdělení spojité náhodné veličiny 6. Limitní věty 7. Náhodný vektor 8. Úvod do statistiky, explorační analýza 9. Statistické zjišťování, náhodný výběr a základní výběrové charakteristiky 10. Úvod do teorie odhadu 11. Úvod do testování hypotéz (princip) 12. Testování hypotéz o střední hodnotě normálního rozdělení a o parametru binomického rozdělení, testování hypotéz o rozptylu (jednovýběrové a dvouvýběrové testy) 13. Analýza rozptylu (ověření normality, ANOVA a Kruskalův-Wallisův test)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Průběžné testy Písemka 20  10
        Domácí úkoly Jiný typ úlohy 20  10
        Zápočtový test - praktická část Písemka 50  25
        Zápočtový test - teoretická část Písemka 10  2
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná, jsou akceptovány 2 omluvy. Účast na přednáškách je doporučená, znalost přednesené látky je předpokladem pro účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.