480-2013/02 – Počítačové praktikum a uživatelský software (PPUS)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity3
Garant předmětuMgr. Radim Uhlář, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEI, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat základní poznatky ze středoškolských informačních technologií. Řešit jednoduché úlohy z informačních technologií užitím softwaru EXCEL a MATLAB.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Počítačové praktikum a uživatelský software rozšiřuje znalosti studentů v práci s počítačem ze středoškolského studia. Předmět je zaměřen na práci s tabulkovým procesorem Excel a seznamuje se základy MATLABu.

Povinná literatura:

Winston, W.L., Microsoft Excel 2010: Data Analysis and Business Modeling, Microsoft Press, 2011. Walkenbach, J. Microsoft Office Excel 2007 Kompletní průvodce vzorci a výpočty. Computer Press, 2008. http://www.excel-easy.com/ Zaplatílek, K., Doňar, B., MATLAB pro začátečníky, BEN - technická literatura, 2003.

Doporučená literatura:

Etheridge, D. Excel 2007 Data Analysis: Your visual blueprint for creating and analyzing data, charts, and PivotTables, Wiley Publishing, 2007. Barilla, J., Simr, P., Sýkorová, K. Microsoft Excel 2010 Podrobná uživatelská příručka, Computer Press, 2010. Chapman, S.J., MATLAB Programming for Engineers, Thomson, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocení splnění zadaných praktických úkolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Plnění zadaných úloh během cvičení, v případě neúčasti dodatečné předložení jejich řešení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Excel: Práce se sešity a listy, uživatelské rozhraní; Formule a funkce - úvod; Logické funkce 2. Reference na buňky: absolutní, relativní, smíšené a externí; Kopírování vzorců 3. Funkce pro práci s textem; Vyhledávací a referenční funkce 4. Statistické funkce; Zaokrouhlování čísel; Práce s vektory a maticemi; Řešení soustavy lineárních rovnic 5. Analýza a filtrování dat; Podmíněné formátování 6. Tvorba, úprava a formátování grafu 7. Typografická pravidla pro editaci textu s matematickými symboly 8. MATLAB – úvod 9. Alternativy MATLABu (např. Octave); Prostředí MATAB; Základní početní operace (příkazový řádek) 10. Proměnné, vektory a matice; Operace s vektory a maticemi 11. Ukládání dat do souboru a čtení dat ze souboru; Cykly 12. Tvorba, úprava a formátování grafu; Symbolická matematika 13. Základní příkazy prostředí LINUX

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Maximálně tři omluvené neúčasti.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0719A270002) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku