480-2030/02 – Počítačové zpracování experimentálních dat (PZED)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, USP, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
NIK01 Ing. Marek Nikodým, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty používat metody zpracování a vyhodnocování dat získaných pomocí různých experimetálních metod ve fyzice a chemii.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti studentů v oblasti zpracování naměřených dat pomocí počítače. Důraz je kladen na praktickou stránku výuky, která se provádí v počítačové učebně. Metody a algoritmy jsou prezentovány v programovacím jazyce MATLAB a demonstrovány na výsledcích získaných jak z reálných experimentů, tak z počítačových modelů.

Povinná literatura:

DUŠEK, F. Matlab a Simulink – úvod do užívání. Skripta Univerzita Pardubice, Fakulta chemickotechnologická. 2000. ISBN 80-7194-273-1; MELOUN, M., MILITKÝ, M. Kompendium statistického zpracování dat, Karolinum, 2013, ISBN 978-80-246-2196-8

Doporučená literatura:

ZAPLATÍLEK, K., DOŇAR, B. MATLAB. Tvorba uživatelských aplikací. Praha: BEN, 2004, 216 s. ISBN 80-7300-133-0;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

diskuse se studenty během cvičení

E-learning

e-learning není k dispozici

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do jazyka MATLAB, import dat. 2. Tvorba a ladění uživatelských skriptů. 3. Toolboxy a jejich využití. 4. Psaní uživatelských funkcí. 5. Ideální, přirozené a okamžité vzorkování, Shannon – Kotělnikův teorém. 6. Statistická analýza jednorozměrných dat. 7. Numerické vyhlazování a filtrace experimentálních dat. 8. Konvoluce a dekonvoluce dat. 9. Neparametrická regrese, derivace a integrace signálů 10. Parametrická regrese - lineární a nelineární modely 11. Fourierova analýza a její aplikace. 12. Waveletová transformace a její aplikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení je povinná, maximálně tři omluvené absence

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0719A270002) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0719A270002) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku