480-2031/02 – Laboratorní cvičení z Fyziky I (LCFI)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity2
Garant předmětuMgr. Radim Uhlář, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, FS, FMT, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN0144 Ing. Roman Kaňok
STE0297 Ing. Adam Štefek
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat poznatky nastudované v předmětu Fyzika I. Definovat a charakterizovat základní fyzikální principy a zákony. Řešit vybrané laboratorní úlohy a diskutovat jejich výsledky.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Laboratorní měření z Fyziky I navazuje na předmět prvního ročníku Fyzika I. Jeho úkolem je procvičit a upevnit poznatky získané v tomto dříve přednášeném předmětu v oblastech mechaniky a molekulové fyziky. Kromě teoretických poznatků si studenti zároveň osvojí dovednosti praktické v příslušných oblastech.

Povinná literatura:

1. KOPEČNÝ, J., MÁDR, V., PIŠTORA, J., FOJTEK, A., FOUKAL, J.: Fyzikální měření, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1999; 2. HORÁK, Z., KRUPKA, F.: Fyzika, Praha 1, SNTL, 1981; 3. HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika, nakl. VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 2000, angl. orig.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997.

Doporučená literatura:

1. Fyzikální měření, kol., Ostrava 1993 2. ČSN 010115 názvosloví v metrologii 3. Speciální materiály k jednotlivým úlohám v LMS

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola připravenosti na cvičení - písemně a ústně. Kontrola zpracování měření - laboratorní deník. Odevzdání protokolu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická domácí příprava na měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s bezpečností práce v laboratoři. 2. Seznámení s teoretickým základem úloh a přístroji používanými v laboratoři. Následuje cyklické měření těchto úloh: - Měření tíhového zrychlení pomocí reverzního kyvadla, - Měření závislosti doby kmitu matematického kyvadla na délce závěsu, - Měření momentu setrvačnosti z pohybové rovnice, - Vázané oscilátory (spřažená kyvadla), - Měření modulu pružnosti ve smyku z torze drátu a měření frekvence kmitů spřažených oscilátorů, - Měření povrchového napětí kapaliny z výstupu v kapiláře, - Měření dynamické viskozity plynu z průtoku kapilárou, - Měření objemové roztažnosti kapalin metodou spojených trubic, - Měření Poissonovy konstanty metodou Clément-Desormesovou, - Měření vlnové délky zvuku ve vzduchu pomocí Lissajousových obrazců, - Měření frekvence pomocí rázů, - Měření tepelné vodivosti kovů. - Seebeckův termoelektrický jev

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Student musí změřit a zpracovat 10 úloh.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0719A270002) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0719A270002) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A270002) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MM P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0719A270002) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.