480-2032/02 – Fyzika II – elektřina, magnetismus, elektromagnetické pole (FYII)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, USP, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní fyzikální principy a zákony elektřiny a magnetismu Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy v těchto oblastech fyziky Aplikovat jednoduché matematické metody na popis odpovídajících fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět základního kursu fyziky navazuje na předmět Fyzika I a podává přehled z teorie elektřiny a magnetismu, resp. fyzikálního pole.

Povinná literatura:

Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus. Academia, Vyd. Karolinum, Praha 1993; Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika 3. Elektřina a magnetismus. Vyd. 1., Praha: Vutium a Prometheus, 2001.

Doporučená literatura:

Haňka, Z.: Teorie elektromagnetického pole. TKI, SNTL, Praha, 1975; Krupka, F., Kalivoda, L.: Fyzika. SNTL, Praha, 1989; Krempaský, J.: Fyzika. SNTL-ALFA, Praha-Bratislava 1988; ALFA, Bratislava, 1992; Sadiku, M. N. O.: Elements of electromagnetics, Oxford University Press, New York 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dvě písemky.

E-learning

Není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná práce studenta bakalářského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Úvod: Význam. - Elektrostatika: elektrický náboj, Coulombův zákon; intenzita a potenciál pole, Gaussova věta; rovnice Poissonova a Laplaceova; vodič v elektrostatickém poli, kapacita vodiče a kondenzátory, energie pole; dielektrika, vektor polarizace a indukce, pole na rozhraní dvou dielektrik. - Přenos elektrického náboje: elektrický proud, hustota proudu, rovnice kontinuity; Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru; elektromotorické napětí; Kirchhoffovy zákony; zdroje napětí a proudu, práce a výkon elektrického proudu, Jouleovo teplo. - Stacionární magnetické pole: vektor magnetická indukce; Biotův-Savartův zákon a jeho aplikace; Ampérův zákon a jeho aplikace; síla v magnetickém poli, magnetický moment; vektor intenzity pole, Gaussova věta pro magnetické pole; magnetická polarizace; pole na rozhraní dvou magnetik, magnetické obvody, Hopkinsonův zákon. - Elektromagnetická indukce: magnetický tok, Faradayův zákon, vlastní a vzájemná indukčnost; energie magnetického pole, oscilační CL a CRL obvody. - Střídavý proud: Ohmův zákon v komplexním tvaru; střídavé obvody, obvod RLC; transformátor. - Maxwellovy rovnice: Integrální a diferenciální tvar a jejich základní důsledky. - Elektromagnetické potenciály: skalární a vektorový potenciál, základní rovnice a řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti: Minimální účast na cvičeních 75%

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku