480-2043/01 – Fyzika III - optika (FYZIII)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZIV01 doc. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu: - Bude umět aplikovat metody vysokoškolské matematiky na úlohy z oblasti popisu optických jevů; - Získá široké znalosti a přehled o optických metodách využívaných v moderních aplikacích; - Bude teoreticky i prakticky seznámen s měřeními základních optických veličin a parametrů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student po absolvování předmětu: - Bude umět aplikovat metody vysokoškolské matematiky na úlohy z oblasti popisu optických jevů; - Získá široké znalosti a přehled o optických metodách využívaných v moderních aplikacích; - Bude teoreticky i prakticky seznámen s měřeními základních optických veličin a parametrů.

Povinná literatura:

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fyzika: VUTIUM a PROMETHEUS Praha, 2000, angl. orig. Fundamentals of Physics: John Wiley & Sons, 1997.

Doporučená literatura:

SALEH, B. E. A., TEICH, M. C. Základy fotoniky: Matfyzpress, 1994, angl. orig. Fundamentals of Photonics: John Wiley & Sons, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemné testy na zápočet, písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Geometrická optika, optické přístroje, oko. 2. Vlnová funkce, vlnová rovnice, rovinné a sférické vlny, monochromatické a polychromatické světlo. 3. Interference, difrakce, koherence světla. 4. Elektromagnetická optika, energie elektromagnetického záření, vlnové řešení Maxwellových rovnic v homogenních izotropních prostředích 5. Vodivá prostředí, vztah absorpce a disperze. 6. Odraz a lom elektromagnetických vln, Fresnelovy vztahy, polarizace světla, Faradayův jev. 7. Interakce záření s hmotou, fotoefekt, optická a rtg. spektra, lasery.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Písemný test č. 1 Písemka 20  1
                Písemný test č. 2 Písemka 20  1
        Zkouška Zkouška 60 (60) 15
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 30  10
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 30  5
Rozsah povinné účasti: Účast studentů na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0533A110023) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku