480-2094/01 – Practical Training in Physical Diagnostics (PFD)

Gurantor departmentDepartment of PhysicsCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesUSP, HGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students can list and characterize diagnostic methods used in particular branches in the Institute of physics, they are able to explain their principles and evaluate their applicability for real problem solution.

Teaching methods

Experimental work in labs

Summary

V předmětu se studenti reálně seznámí s diagnostickými metodami používanými v jednotlivých specializacích na Institutu fyziky a naučí se je používat. Studují vzájemné souvislosti nedestruktivního testování materiálu (NDT) a výrobních technologií, možnosti využití nedestruktivního zkoušení v průběhu výrobního procesu, seznámí se s určováním vlastností kapalin, pevných látek, klasifikací povrchových a hloubkových vad materiálu, apod.

Compulsory literature:

Instruction manuals and handbooks

Recommended literature:

http://physicshelpforum.com/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

radioactivity measurement, optical measurement, magnetic defectoscopy, grain size measurement, liquid jet force measurement

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Students can list and characterize diagnostic methods used in particular branches in the Institute of physics, they are able to explain their principles and evaluate their applicability for real problem solution.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2018/2019 Winter semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B1701) Physics (1702R001) Applied Physics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B1701) Physics (1702R001) Applied Physics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner