480-2470/01 – Fyzikální principy v ICT (FPICT)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
CHY0058 Ing. Jakub Chylek
KEP019 Ing. Stanislav Kepák, Ph.D.
NED086 doc. Ing. Jan Nedoma, Ph.D.
WIT005 Ing. Karel Witas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+17

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit fyzikální principy v ICT - kmitání, vlnové šíření, včetně elektromagnetických vln a jevů interference a difrakce, resp. limity klasické fyziky s vazbou na atomy s více elektrony a pásovou teorii pevných látek. Diskutovat fyzikálních principy a aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled základních fyzikálních principů v ICT. Důraz bude kladen na jejich pochopení a také na vazbu s oblastí aplikační. Předmět zahrnuje partie kmitání, vlnové šíření, včetně elektromagnetických vln a jevů interference a difrakce, resp. limity klasické fyziky s vazbou na atomy s více elektrony a pásovou teorii pevných látek.

Povinná literatura:

B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Základy fotoniky, Matfyzpress, Praha 1994; D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fyzika, Vyd. 2., Praha: Vutium a Prometheus, 2013. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, J. Wiley 2013, 10th Edition.

Doporučená literatura:

R. A. Serway, J. W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 7 th Edition, Saunders College Publishing, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Schopnost samostatného řešení zadaných problémů vázaných na fyzikální principy v ICT.

E-learning

Není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná práce studenta bakalářského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kmitání, harmonický oscilátor, tlumené kmity, vynucené kmity, kládání kmitů. 2. Vlnění, vlnová rovnice, postupné harmonické vlny, energie přenášená vlněním. 3. Interference vln, stojaté vlny, Dopplerův jev. 4. Elektromagnetické vlny, polarizace, odraz a lom, úplný odraz. 5. Interference a difrakce světla, koherence, Youngův pokus, interference na tenké vrstvě. 6. Meze klasické fyziky, fotoelektrický jev, Comptonův posuv, dualismus vlna-částice, vlnová funkce. 7. Atom vodíku, atomy s více elektrony. Spontánní a stimulovaná emise, lasery. 8. Pásová teorie pevných látek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Minimální účast na cvičeních 75%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060023) Komunikační a informační technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060010) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060008) Mobilní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní