480-2480/01 – Biofyzika (BIFY)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity3
Garant předmětuMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
PEI0007 Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výklad fyzikálních dějů v oblasti lékařské fyziky. Seznamuje se základními mechanismy působení různých fyzikálních faktorů na zdraví člověka.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět tvoří spojovací článek mezi fyzikou a chemií na jedné straně a biologickými vědami na straně druhé. Náplň předmětu je směřována do mezioborového bakalářského studia se zaměřením na specialistu pro zdravotnická zařízení. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu, jakož i celého zaměření vytváří základní předpoklad pro pracovní pozici odborného asistenta zdravotnické techniky. Obsahem předmětu je popis fyzikálních a chemických dějů zkoumajících kvalitativní a kvantitativní stránku procesů v živé hmotě, vztah živé hmoty a různých forem energie a vzájemné působení živých soustav.

Povinná literatura:

TREBUŇOVÁ, M., ŽIVČÁK, J.: Biofyzika pre biomedicínske inžiniersvo. I. Prešov: Strojnická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-89040-42-1. TREBUŇOVÁ, M., ŽIVČÁK, J.: Zbierka úloh z biofyziky pre biomedicínske inžinierstvo. I. Prešov: Strojnická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-553-3104-1. BENEŠ, JIRÁK, STRÁNSKÝ, VÍTEK.:Základy lékařské biofyziky, 2011, Karolinum, ISBN: 978-80-246-2034-3 STRÁNSKÝ a kol.: Základy biofyziky a výpočetní techniky pro studující lékařství (skripta), Cameron, 1994 BROWN, SMALLWOOD, BARBER,LAWFORD, HOSE.: Medical Physics and Biomedical Engineering, Taylor and Francis Group, 1999

Doporučená literatura:

OTTOVÁ, LEITMANNOVÁ, A.: Základy biofyziky, Bratislava, Alfa, 1993 HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001. ISBN 80-902896-1-4. GLASER, R.: Biophysics, An Introduction. Springer. 2012. ISBN 978-3-642-25212-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Klasifikovaný zápočet 51 – 100b. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních a úspěšné zvládnutí kontrolního testu.

E-learning

e-learning není k dispozici

Další požadavky na studenta

Povinná účast na cvičeních. Nutná kalkulačka s hyperbolickými funkcemi.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
480-2410 FYI Fyzika I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1) Biologie a fyzika 2) Úvod do mechaniky lidského těla 3) Vibrace a vliv na lidský organismus, akustika 4) Mechanika tekutin 5) Úvod do termiky, přenos tepla, bioenergetika 6) Geometrická optika, teplotní záření těles 7) Atomová fyzika, radioaktivita 8) Elektronický obvod 9) Bioadmitance, neurosensibilita 10) Impulsoterapie 11) Sensorika, zpětná vazba 12) Nomogramy, spektrogramy 13) Expertní systém 14) Nové trendy - atomární chirurgie Osnova cvičení: Hemodynamika Bioakustika

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060016) Biomedicínská technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní