480-4001/01 – Fundamentální principy fyziky I (FPFI)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity3
Garant předmětuMgr. Jana Trojková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jana Trojková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA0112 doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Představit a na vybraných příkladech demonstrovat aplikaci lagrangeovského a hamiltonovského formalizmu ve fyzice. 2. Poukázat na některé zajímavé aspekty kvantové teorie.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Hamiltonův princip nejmenší akce patří k principům, na jejichž základě se dají formulovat všechny rovnice moderní fyziky a který slouží i jako nástroj pro hledání teorií nových. Výklad je věnován jeho aplikaci v rámci lagrangeovského a hamiltonovského formalizmu v klasické a kvantové mechanice.

Povinná literatura:

L. D. Landau, J. M. Lifšic – Úvod do teoretickej fyziky I, Alfa, Bratislava, 1980 J. Horský, J. Novotný – Mechanika ve fyzice, Academia, Praha, 2001 P. Kulhánek – Vybrané kapitoly z teoretické fyziky, AGA, Praha, 2016 R. Shankar – Principles of Quantum Mechanics, Plenum Press, New York and London, 1994

Doporučená literatura:

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands – Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment, Praha, 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní vzájemná komunikace se studenty na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinná aktivní účast na cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy variačního počtu 2. Princip nejmenší akce (Hamiltonův princip) 3. Zákony zachování, teorém E. Noetherové 4. Problém dvou těles, Keplerova úloha 5. Hamiltonovy kanonické rovnice, Poissonovy závorky 6. Kanonické transformace, Liouvillův teorém, Hamiltonova-Jacobiho teorie 7. Kvantová mechanika, komutátor a relace neurčitosti 8. Časový vývoj stavu, Feynmanova formulace kvantové mechaniky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku