480-4012/01 – Úvod do termodynamiky (UTd)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity4
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEI, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání základních poznatků z oblasti rovnovážné termodynamiky. Po absolvování je student schopen popsat a analyzovat termodynamické vlastnosti jednoduchých soustav.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je věnován základním principům a metodám rovnovážné termodynamiky, kromě toho je prezentován stručný nástin do problematiky nerovnovážné termodynamiky. Teoretické principy jsou demonstrovány na popisu jednoduchých termodynamických soustav.

Povinná literatura:

Obdržálek,J.: Úvod do termodynamiky, molekulové a statistické fyziky, MatfyzPress, 2016, ISBN 978-80-7378-287-0 Maršík, F.: Termodynamika kontinua. Praha: Academia, 1999. 323 s. ISBN 80-200-0758-X

Doporučená literatura:

Kvasnica, Jozef. Termodynamika. Praha: SNTL, 1965, Boublík, T. Chemická termodynamika: stavy hmoty, termodynamika a statistická termodynamika. Praha: Karolinum, 2006. 189 s. ISBN 80-246-1256-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse se studenty během cvičení, závěrečný písemný test.

E-learning

e-learning není k dispozici

Další požadavky na studenta

vyžaduje se systematická domácí příprava

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Termodynamické definice a postuláty, stavové parametry a stavové funkce 2. První věta termodynamiky, stavové rovnice 3. Vratné, nevratné a přirozené procesy, tepelné kapacity 4. Druhá věta termodynamiky, formulace pro kvazistatické procesy, absolutní teplota, entropie 5. Termodynamické potenciály - vnitřní energie, entropie a Gibbsův potenciál 6. Volná energie a entalpie, vztahy mezi derivacemi termodynamických veličin 7. Soustavy se změnou hmot - chemický potenciál 8. Aplikace termodynamických potenciálů na jednoduché soustavy 9. Podmínky rovnováhy termodynamických soustav 10. Termodynamika směšování 11. Fázová rovnováha, vliv rozhraní na rovnováhu 12. Úvod do termodynamiky nerovnovážných procesů, Onsagerovy relace, difuze a vedení tepla 13. Třetí věta termodynamiky, záření absolutně černého tělesa

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení je povinná, maximálně tři omluvené absence

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku