480-4013/01 – Fyzikální vlastnosti hornin (FVH)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student charakterizuje horninové materiály z hlediska jejich fyzikálních vlastností. Student popisuje tyto vlastnosti a na tomto základě předvídá chování materiálů v různých fyzikálních podmínkách. Student aplikuje poznatky na řešení modelových situací, analyzuje teoretické a experimentální výsledky a na jejich základě modifikuje praktické aplikace nebo je hodnotí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je klasifikovat vlastnosti hornin z hlediska obecného a z hlediska fyziky, porovnat jednotlivé vlastnosti z hlediska jejich příčin a vysvětlovat jejich souvislosti, analyzovat získané poznatky, dedukovat z obecných zákonitostí individuální vlastnosti a kompilovat jednotlivé partie výuky z literárních a jiných pramenů. Zamýšlet se nad vzájemnými souvislostmi mezi vlastnostmi hornin a jejich časným i reologickým chováním.

Povinná literatura:

Švec, J.: Aplikovaná fyzika pro geologické obory. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1990, ISBN 80-7078-035-5 Fojtek, A.: Aplikovaná fyzika pro obory Hlubinné dobývání ložisek, Lomové dobývání užitkových surovin, Výstavba dolů a geotechnika, Vysoká škola báňská, Ostrava, 1990, ISBN 80-7078-029-0 Petroš, V.: Vlastnosti hornin a horského masivu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 1999, ISBN 80-7078-720-1 Stavrogin, A.N., Tarasov, B.G.: Experimental physics and rock mechanics. Fairhurst, Ch. (ed.), Lisse: A.A. Balkema, 2001, ISBN 90-5809-213-5 Jaeger, J.C., Cook, N.G.W. and Zimmermann, R.W.: Fundamentals of rock mechanics. Malden: Blackwell, 2007, ISBN 978-0-632-05759-7

Doporučená literatura:

Petroš V., Šancer, J.: Mechanika hornin a zemin. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248-1962-4 The komplete ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring: 1974 – 2006 Ulusay, R. and Hudson, J.A. (eds.), Ankara: Commission on Testing Methods, International Society for Rock Mechanics, 2007, ISBN 978-975-93675-4-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, projekty, písemné a ústní zkoušení, systematická příprava na výuku

E-learning

Není dostupný

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod – opakování struktury látek a základních teorií stavby látek. 2. Fyzikální vlastnosti hornin podle velikosti a stavu vzorku – vliv vnitřních/vnějších faktorů na vlastnosti hornin. 3. Mechanické vlastnosti – hustota, pružnost, pevnost, plasticita a reologické chování vlastností hornin. 4. Akustické vlastnosti – závislost charakteristik na vnitřních a vnějších faktorech. 5. Tepelné vlastnosti – zákonitosti šíření tepla v hornině, teplotní roztažnost hornin. 6. Elektrické a magnetické vlastnosti hornin 1 – polarizace, permitivita, permeabilita. 7. Elektrické a magnetické vlastnosti hornin 2 – elektrická vodivost hornin, magnetismus. 8. Elektromagnetické záření a hornina 1 – optické vlastnosti hornin, rentgenové záření. 9. Elektromagnetické záření a hornina 2 – optické a rentgenové záření a hornina. 10. Radioaktivní záření a hornina 1 – radioaktivita hornin, rozpadové řady. 11. Radioaktivní záření a hornina 2 – časový vývoj radioaktivity v hornině, působení radioaktivního záření na horniny. 12. Vícesložkové systémy – rovnováha v jedno- a vícesložkovém systému, metastabilní stavy, fázové přechody. 13. Vzájemné souvislosti – vliv vlastností hornin na fyzikální jevy, klasifikace hornin podle fyzikálních vlastností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních minimálně 80%, odevzdání seminárních prací

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika TPM P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika TPM P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika TPM P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika TPM P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika TPM P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní