480-4014/01 – Dozimetrie ionizujícího záření (DoIZ)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětuDoc. Dr.RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr.RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr.RNDr. Petr Alexa
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se se základními dozimetrickými veličinami a se způsobem jejich stanovení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na základy dozimetrie, dozimetrické veličiny a měření a výpočty v dozimetrii. Důraz je kladen na praktické problémy v radiační ochraně.

Povinná literatura:

J. Švec a kol., Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření, DTO CZ, 2010. J. Singer, Dozimetrie ionizujícího záření, Jihočeská univerzita,2005. P. Andreo a kol., Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry: Textbook and Solutions, Wiley, 2017.

Doporučená literatura:

Vyhláška č. 422/2016Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. L. Musílek, Dozimetrie neutronů, ČVUT Praha, 1998.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování vybraných úloh.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a měřeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pole záření, fluence. 2. Základní dozimetrické veličiny. 3. Biologické účinky ionizujícího záření. 4. Vnitřní kontaminace, ingesce a inhalace. 5. Cíle a základní principy radiační ochrany. 6. Radiační monitory a osobní dozimetry. 7. Exkurze na pracoviště osobní dozimetrie. 8. Diagnostické a terapeutické ozáření. 9. Radon ve stavbách. 10. Ozáření z přírodních zdrojů (stavební materiály, voda). 11. Praktická dozimetrická měření. 12. Výpočetní metody v dozimetrii.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních měřeních, odevzdání všech protokolů z měření.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku