480-4015/01 – Aplikovaná jaderná fyzika (AJF)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětuDoc. Dr.RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr.RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr.RNDr. Petr Alexa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovat jadernou fyziku v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na nejdůležitější aplikace jaderných metod v praxi.

Povinná literatura:

Úlehla, I., Suk, M., Trka, Z.: Atomy, jádra, částice, Academia, Praha, 1990. Lilley J. S.: Nuclear Physics: Principles and Applications, Wiley, 2001.

Doporučená literatura:

Usačev S. a kol.: Experimentálna jadrová fyzika, Alfa, Bratislava, 1982.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování vybraných úloh.

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Shrnutí základů jaderné fyziky (stavba a vlastnosti atomového jádra, radioaktivita a jaderné reakce). 2. Detektory v jaderné a částicové fyzice (plynové, scintilační, polovodičové, jaderné emulze, kalorimetry). 3. Zdroje ionizujícího záření (přírodní, umělé). 4. Urychlovače (lineární, kruhové). 5. Interakce ionizujícího záření s hmotou. 6. Dozimetrie. Laboratorní měření s dozimetrem gama záření. 7. Datovací metody. Laboratorní měření 40K a rozpadových produktů přírodních radioaktivních řad. 8. Jaderné analytické metody. Detekce mědi pomocí neutronové aktivační analýzy (laboratorní měření). 9. Zobrazovací metody. 10. Jaderná magnetická rezonance. 11. Aplikace v materiálovém výzkumu (difrakce, rozptyl, Mőssbauerův jev, pozitronová anihilace). 12. Aplikace v medicíně a potravinářství. Laboratorní měření gama spekter vybraných vzorků. 13. Jaderné reaktory. Jaderná fúze. Laboratorní měření s fúzním neutronovým generátorem. 14. Exkurze do Laboratoře gama spektrometrie a neutronové aktivační analýzy a na pracoviště jaderné magnetické rezonance.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních měřeních, odevzdání všech protokolů z měření.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku