480-4022/01 – Optické senzory (OS)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat přehled o současném stavu problematiky optických sensorů. Studenti by měli být schopni posoudit, analyzovat a navrhnout řešení založené na použití optických senzorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět věnován problematice optických sensorů fyzikálních a chemických veličin. Probírají se jak základní fyzikální principy, tak konkrétní typy optických senzorů. Důraz je kladen na optické vláknové senzory.

Povinná literatura:

Literatura v českém jazyce není k dispozici. Haus, J.: Optical Sensors: Basics and Applications, Wiley-VCH, 2010, ISBN 978-3527408603 Grattan, L. S.: Optical Fiber Sensor Technology, Springer, 2000, ISBN 978-0792378525 Grattan, L. S., Meggitt, B. T.: Optical Fiber Sensor Technology: Advanced Applications - Bragg Gratings and Distributed Sensors, Springer, 2010, ISBN 978-1441949998

Doporučená literatura:

Literatura v českém jazyce není k dispozici. Iizuka, K.: Elements of photonics I, II, Wiley & Sons, 2002, ISBN 0-471-40815-8 Buck, J. A.: Fundamentals of Optical Fibers, Wiley-Interscience, 2004, ISBN 978-0471221913

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse na cvičeních během semestru.

E-learning

E-learning není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Předpokládá se systematická domácí příprava studentů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Shrnutí základních fyzikálních principů užívaných ke konstrukci optických senzorů. 2. Základní součásti optických sensorů – zdroje světla, detektory a optické vlnovodné součástky. 3. Optické senzory polohy, posunutí, rychlosti a úhlové rychlosti. 4. Optické senzory tlaku, teploty a vibrací. 5. Optické sensory elektrických a magnetických veličin. 6. Optické sensory chemických a biologických veličin. 7. Obecné vlastnosti senzorů založených na optických vláknech. 8. Senzory založené na jednovidových a mnohovidových vláknech. 9. Senzory využívající optovláknových mřížek. 10. Optické vláknové spektrometry. 11. Využití optických vláknových interferometrů. 12. Senzory využívající speciálních typů optických vláken (fotonická krystalová vlákna). 13. Současné trendy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení je povinná, maximálně tři omluvené absence

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku