480-4023/01 – Optoelektronika a integrovaná optika (OIO)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FMT, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
KAN0144 Ing. Roman Kaňok
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní fyzikální principy a zákony v oblasti optoelektroniky a integrované optiky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé jevy v oblasti optoelektroniky a integrované optiky Aplikovat matematické metody na popis odpovídajících jevů v oblasti optoelektroniky a integrované optiky Ilustrovat získané poznatky při řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti studenta z matematiky, fyziky a materiálů. Posluchač získá poznatky z oblastí optoelektroniky, které se zabývají generací, vedením, detekcí a ovládáním optického záření. Po absolvování předmětu porozumí student principům a vlastnostem optoelektronických součástek a možnostem a způsobům jejich využití v rámci nanotechnologií.

Povinná literatura:

Vašinek, V.: Optoelektronika, skriptum VŠB, 1990; Saleh, B. A., Teich, C. M.: Základy fotoniky III, IV Matfyzpress, Praha 1995; Čtyroký, J. a kol.: Integrovaná optika, SNTL, Praha 1986; Maini, A. K.: Lasers and Optoelectronics, J. Wiley and Sons, Chichester, 2012.

Doporučená literatura:

Schroffel, J., Novotný, K.: Optické vlnovody, SNTL, Praha 1986; Hunsperger, R.G.: Integrated Optics - Theory and Technology, Springer-Verlag, 5th edition, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Jedna písemka a jedna semestrální práce.

E-learning

Není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná práce studenta magisterského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Principy činnosti laserů. - Lasery plynové, pevnolátkové, kapalinové - konstrukce a charakteristiky. - Polovodičové lasery. - Elektroluminiscenční diody. - Optická přenosová prostředí. - Fotodetektory. - Principy činnosti součástek integrované optiky. - Konstrukce modulátorů, vazebních členů a izolátorů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 42 (42) 20
                Písemka Písemka 18  6
                Projekt Projekt 24  14
        Zkouška Zkouška 58  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika IVO P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika OIO P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0719A270002) Nanotechnologie F2 P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0719A270002) Nanotechnologie F2 P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika IVO P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika OIO P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika OPT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika IVO P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika OIO P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0719A270002) Nanotechnologie F2 P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika OPT P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku