480-4031/01 – Předdiplomní firemní praxe (PFPr)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student plánuje a organizuje svoji experimentální činnost. Student navrhuje experiment a shromažďuje měřená data. Student třídí, analyzuje, oceňuje a kriticky hodnotí změřená data ve vztahu k teoretickým poznatkům.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Student v rámci této praxe bude pracovat na úkolech vztahujících se k jeho diplomové práci ve firmě, která odpovídá výběru jeho vědeckovýzkumného zaměření. Partnerské firmy jsou z oblasti optiky, magnetismu, studia porušování materiálů nebo jaderné fyziky.

Povinná literatura:

Povinná literatura je stanovena vedoucím práce dle zaměření firmy a bakalářské práce. Obligatory literature is submitted by Master thesis supervisor according to firm specialization and Master thesis orientation.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je stanovena vedoucím práce dle zaměření firmy a diplomové práce. Recommended literature is submitted by Master thesis supervisor according to firm specialization and Master thesis orientation.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekty, prezentace, systematická příprava na výuku

E-learning

Není dostupný

Další požadavky na studenta

Student je povinen napsat krátkou zprávu hodnotící praxi.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámit se s předpisy firmy, absolvovat příslušná školení. 2. Seznámit se s přístrojovým vybavením firmy a absolvovat zaškolení. 3. Pod dohledem zkušeného pracovníka firmy realizovat vstupní měření. 4. Realizovat a vyhodnotit opakovaná měření omezeného rozsahu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Doložených minimálně 40 hodin práce ve vybrané firmě podle tématu diplomové práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku