480-4033/01 – SPR senzory (SPRS)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s fyzikální podstatou jevu resonance povrchových plasmonů (SPR), který je základem specifického typu optických senzorů fyzikálních a chemických veličin. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni posoudit vhodnost naasazení SPR senzorů pro danou situaci a navrhnout senzorickou aplikaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je věnován senzorům různých fyzikálních a chemických veličin, které využívají pricipu rezonance povrchových plazmonů (SPR).

Povinná literatura:

Literatura v češtině není k dispozici. Maier, A., S.: Plasmonics: Fundamentals and Applications, Springer, 2007, ISBN-13 978-0387331508 Masanobu, I.: Plasmonic Resonators: Fundamentals, Advances, and Applications, Pan Stanford, 2016, ISBN-13 978-9814745062

Doporučená literatura:

Literatura v češtině není k dispozici. Gupta, B., D., Srivastava, S., K., Verma, R.: Fiber Optic Sensors Based on Plasmonics, World Scientific, 2015, ISBN 978-981-4619-54-7 Raether, H.: Surface Plasmons on Smooth and Rough Surfaces and on Gratings, Springer, 2013, ISBN 978-3662151242

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskuse se studenty během cvičení.

E-learning

e-learning není k dispozici

Další požadavky na studenta

předpokládá se samostatná příprava studentů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jev rezonance provchových plazmonů (SPR) 2. Plazmonové vlny a Maxwellovy rovnice 3. SPR systémy s optickými hranoly 4. Metody detekce (detekce v úhlové a spektrální oblasti) 5. Veličiny pro hodnocení SPR senzorů 6. Senzory s mnohovidovými vlákny - fyzikální model 7. Materiály pro SPR senzory 8. Senzory s vlákny typu D 9. Senzory s jednovidovými vlákny 10. SPR senzory s mřížkami 11. Aplikace - SPR senzory chemických a fyzikálních veličin 12. SPR senzory na bázi integrované optiky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení je povinná, maximálně tři omluvené absence

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku