480-4035/01 – Neutronová fyzika (NeFy)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětuDoc. Dr.RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr.RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr.RNDr. Petr Alexa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Používat poznatky jaderné fyziky v oblasti neutronové fyziky, seznámit se s aplikacemi využívajícími neutrony.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje s vlastnostmi neutronů a širokých aplikačním potenciálem neutronů, např. v materiálovém výzkumu, prvkové analýze a zobrazovacích metodách.

Povinná literatura:

Usačev S. a kol.: Experimentálna jadrová fyzika, Alfa, Bratislava, 1982. Lilley J.S.: Nuclear Physics: Principles and Applications, Wiley, 2001. Molnár Zs.: Neutron Activation Analysis (www.reak.bme.hu/Wigner_Course/WignerManuals/Budapest/NEUTRON_ACTIVATION_ANALYSIS.htm)

Doporučená literatura:

Molnár G.L.: Handbook of Prompt Gamma Activation Analysis, Kluwer, Dordrecht, 2004. Alfassi Z.B.: Instrumental Multi-Element Chemical Analysis, Kluwer, Dordrecht,1998. Neutron Generators for Analytical Purposes, IAEA Radiation Technology Reports No. 1, 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování vybraných úloh.

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku a laboratorní úlohy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Neutron (objev a vlastnosti). 2. Účinný průřez jaderných reakcí. 3. Jaderné reakce s neutrony. 4. Interakce neutronů s hmotou. 5. Zdroje neutronů I (radioizotopy, urychlovače, tříštivé jaderné reakce). 6. Zdroje neutronů II (reaktory, neutronové generátory). 7. Energetické spektrum neutronů. 8. Instrumentální a radiochemická neutronová aktivační analýza. 9. Promptní neutronová aktivační analýza. 10. Neutronová radiografie. 11. Aplikace v materiálovém výzkumu. 12. Měření toku neutronů z neutronového generátoru. 13. Měření gama spekter vybraných aktivovaných materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na laboratorních měřeních, odevzdání všech protokolů z měření.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku