480-4036/01 – Povrchové úpravy materiálů a jejich diagnostika (PUMD)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity3
Garant předmětuMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjmenovat přehled základních metod povrchových úprav materiálů. Vysvětlit principy jednotlivých metod a jejich aplikací z hlediska vhodnosti použitých postupů pro dané materiály. Navrhnout optimální postupy pro povrchové úpravy za účelem zvýšení odolnosti analyzovaných materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti jsou seznámeni s rozdělením povrchových úprav a základy koroze. Jedná se o předúpravy povrchů materiálu (mechanické a chemické). Metody technologie povrchových: metody vakuové, termické nástřiky, sklokeramické povlaky a organické povlaky, technologie nanášení povlaků. Hodnocení jakosti povlaků: mechanické vlastnosti, adheze povlaků, vybrané experimentální metody studia povrchových vrstev materiálů.

Povinná literatura:

MOHYLA, Miroslav. Technologie povrchových úprav kovů. 3. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1217-7. PODJUKLOVÁ, Jitka. Speciální technologie povrchových úprav I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-235-8. PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Karla BARČOVÁ a Ivo ŠTĚPÁNEK. Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltových povlaků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2339-3. GOLDSCHMIDT, Artur.:Basics of Coating Technology. Vincentz Network.2007.ISBN 978-3866309036.

Doporučená literatura:

ECKERTOVÁ, Ludmila. Fyzikální elektronika pevných látek. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-535-1. ECKERTOVÁ, Ludmila, Luděk FRANK a Armin DELONG, ed. Metody analýzy povrchů: elektronová mikroskopie a difrakce. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0329-0. FRANK, Luděk a Jaroslav KRÁL, ed. Metody analýzy povrchů: iontové, sondové a speciální metody. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0594-3. WHITEHOUSE D.J.:Handbook of Surface Metrology,CRC Press; 1 edition (1 Jan. 1994), ISBN: 978-0750300391

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test

E-learning

e-learning není k dispozici

Další požadavky na studenta

Systematická příprava studenta na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Povrch materiálu, rozdělení povrchových úprav 2. Základy koroze kovů 3. Mechanické předúpravy povrchu 4. Chemické předúpravy povrchu 5. Žárové stříkání - metalizace 6. Metody nanášení povlaků ve vakuu 7. Sklokeramické povlaky 8. Pokovování v roztavených kovech 9. Organické povlaky 10-11. Měření mechanických vlastností povlaků: mikrotvrdost a nanotvrdost, drsnost, lomová houževnatost, odolnost proti mechanickým nárazům, adheze 12-13. Vybrané experimentální metody studia povrchových vrstev materiálů: rentgenová a elektronová mikroskopie a difrakce, Mössbauerova spektroskopie, mikroskopie atomárních sil 14. Nové trendy v povrchových úpravách

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N1701) Fyzika (1702T001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku