480-4039/01 – Ultrazvuková a rentgenová defektoskopie (URD)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti umí popsat metody ultrazvukové defektoskopie, vysvětlit fyzikální základy interakce ultrazvuku s prostředím, umí navrhovat vhodné prostředky pro zkoušení nekovových materiálů. Ovládají základy standardizace a metrologie ultrazvukových defektoskopických zkoušek. Vyhodnocují záznamy praktických radiačních defektoskopických zkoušek a rentgenové tenzometrie, porovnávají výsledky rentgenové strukturní analýzy reálných vzorků.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět patří do skupiny profilových předmětů oboru a navazuje na předmět Rentgenové diagnostické metody. Předmět ultrazvuková a rentgenová defektoskopie prohlubuje znalosti studentů získané během bakalářského studia, rozšiřuje je především o praktické aplikace jako ultrazvukové zkoušení nekovových materiálů, vyhodnocování záznamů praktických radiačních defektoskopických zkoušek, rentgenové tenzometrie a bezpečnostních rentgenů a porovnávání výsledků rentgenové strukturní analýzy reálných vzorků.

Povinná literatura:

Obraz, J.: Zkoušení materiálu ultrazvukem. SNTL, Praha, 1989 Brodský, B.: Zkoušení materiálu pomocí ultrazvukových metod, Skripta pro 1. Kvalifikační stupeň, HDS Chomutov Ďaďo, S., Kreidl, M.: Senzory a měřicí obvody. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996 Halmshaw R.: Průmyslová radiologie Radiografie a zkoušení prozařováním. Díl 3. ASNT Nondestructive testing Handbook. en: http://www.polyinform.com/ultrasonic-defectoscopy.html

Doporučená literatura:

Obraz, J.: Ultrazvuk v měřicí technice. SNTL, Praha, 1976 Horák, Z.; Krupka, F.: Fyzika. SNTL, Alfa, Praha, 1976 Kolmer, F., Kyncl, J.: Prostorová akustika. SNTL, Praha, 1980 Salava, T.: Elektroakustická a elektromechanická měření. SNTL, Praha, 1983 Skripta ČSNT - Radiografie. en: http://www.science.gov/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování protokolů měření.

E-learning

Další požadavky na studenta

systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ultrazvuk a jeho použití v defektoskopii 2. Metody a prostředky ultrazvukové defektoskopie 3. Standardizace a metrologie ultrazvukových defektoskopických zkoušek 4. Rentgenové záření a jeho použití v defektoskopii 5. Metody a prostředky rentgenové defektoskopie 6. Standardizace a metrologie rentgenových defektoskopických zkoušek

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  31
Rozsah povinné účasti: účast na cvičeních, vypracování protokolů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku