480-4040/01 – Seminář k diplomové práci (SDP)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student shnuje, obhajuje a demonstruje teoretické a experimentální výsledky své práce. Student výsledky své vědeckovýzkumné činnosti analyzuje, kategorizuje a vysvětluje, případně z nich dedukuje další postupy nebo je generalizuje závěry. Student své poznatky a výsledky obhajuje, interpretuje a predikuje další postupy vědeckovýzkumné činnosti.

Vyučovací metody

Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Student se při semináři učí prezentovat a obhajovat výslědky své teoretické i experimentální práce, formulovat závěry a doporučení dalšího postupu prací.

Povinná literatura:

Povinnou literaturu určuje vedoucí diplomové práce na základě vybraného tématu a vědeckovýzkumného zaměření práce. Obligatory literature is determined by supervisor of Master thesis according to the theme and scientific aiming of the thesis.

Doporučená literatura:

Doporučenou literaturu určuje vedoucí diplomové práce na základě vybraného tématu a vědeckovýzkumného zaměření práce. Recommended literature is determined by supervisor of Master thesis according to the theme and scientific aiming of the thesis.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekty, prezentace, systematická příprava na výuku

E-learning

Není dostupný

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Diskuse a prezentace k tématům, která jsou náplní diplomových prací a to podle odborného zaměření prací student na základě jejich výběru. Zaměření diskuse: - výsledky přípravy rešerše - výsledky přípravy teoretického základu práce - způsob získávání experimentálních dat - přehled experimentálních dat a jejich zpracování - vyhodnocení experimentálních dat ve vztahu k teoretickému základu - návrh dalšího postupu práce v oblasti zvoleného výzkumu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: účast na seminářích minimálně 80%, odevzdání seminárních prací

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku