480-4040/01 – Seminář k diplomové práci (SDP)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
JAN85 RNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+18

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student shnuje, obhajuje a demonstruje teoretické a experimentální výsledky své práce. Student výsledky své vědeckovýzkumné činnosti analyzuje, kategorizuje a vysvětluje, případně z nich dedukuje další postupy nebo je generalizuje závěry. Student své poznatky a výsledky obhajuje, interpretuje a predikuje další postupy vědeckovýzkumné činnosti.

Vyučovací metody

Semináře
Ostatní aktivity

Anotace

Student se při semináři učí prezentovat a obhajovat výslědky své teoretické i experimentální práce, formulovat závěry a doporučení dalšího postupu prací.

Povinná literatura:

Povinnou literaturu určuje vedoucí diplomové práce na základě vybraného tématu a vědeckovýzkumného zaměření práce. Obligatory literature is determined by supervisor of Master thesis according to the theme and scientific aiming of the thesis.

Doporučená literatura:

Doporučenou literaturu určuje vedoucí diplomové práce na základě vybraného tématu a vědeckovýzkumného zaměření práce. Recommended literature is determined by supervisor of Master thesis according to the theme and scientific aiming of the thesis.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekty, prezentace, systematická příprava na výuku

E-learning

Není dostupný

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Diskuse a prezentace k tématům, která jsou náplní diplomových prací a to podle odborného zaměření prací student na základě jejich výběru. Zaměření diskuse: - výsledky přípravy rešerše - výsledky přípravy teoretického základu práce - způsob získávání experimentálních dat - přehled experimentálních dat a jejich zpracování - vyhodnocení experimentálních dat ve vztahu k teoretickému základu - návrh dalšího postupu práce v oblasti zvoleného výzkumu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: účast na seminářích minimálně 80%, odevzdání seminárních prací

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku