480-4041/01 – Magisterská firemní praxe (MFPr)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student plánuje a organizuje svoji experimentální činnost. Student navrhuje experiment a shromažďuje měřená data. Student třídí, analyzuje, oceňuje a kriticky hodnotí změřená data ve vztahu k teoretickým poznatkům.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Student v rámci této praxe bude pracovat na úkolech vztahujících se k jeho diplomové práci ve firmě, která odpovídá výběru jeho vědeckovýzkumného zaměření. Partnerské firmy jsou z oblasti optiky, magnetismu, studia porušování materiálů nebo jaderné fyziky.

Povinná literatura:

Povinná literatura je stanovena na základě požadavků a zaměření firem. Zpravidla se jedná o bezpečnostní předpisy pro danou oblast činností, kterými se firma zabývá. Obligatory literature is submitted by firms. Typically these materials include safety instructions for the group of operations typical in the firm.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je stanovena vedením firem. Zpravidla se jedná o vnitřní předpisy firmy a závazky mlčenlivosti, které musí studenti podepsat. Recommended literature is submitted by managements of firms. Typically these materials include internal firm instructions and confidentiality agreements, which must be signed by students.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekty, prezentace, systematická příprava na výuku

E-learning

Není dostupný

Další požadavky na studenta

Příprava zprávy obsahující shrnutí poznatků z praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Praxe u vybrané firmy dle zaměření studenta a jeho magisterské práce. Student v rámci této praxe bude pracovat na úkolech vztahujících se k jeho magisterské práci ve firmě, která odpovídá výběru jeho vědeckovýzkumného zaměření. Partnerské firmy jsou z oblasti optiky, magnetismu, studia porušování materiálů nebo jaderné fyziky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Doložených minimálně 80 odpracovaných hodin ve firmě vybrané podle zaměření diplomové práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0533A110006) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku