480-6008/02 – Interakční procesy kapalinového paprsku (IPKP)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USP, FMT, FEI, HGF, FAST, FBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat střet kapalinových paprsků různých typů s různými druhy materiálu Zhodnotit možnosti fyzikálního popisu interakčních procesů Stanovit hranice použití různých způsobů popisu interakcí Kombinovat různé způsoby popisu interakcí Aplikovat vhodné typy kapalinových paprsků na řešení problémů v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na předávání znalostí fyzikálních procesů probíhajících při interakci kapalinového paprsku s látkou, a to podle jejího stavu. Hlavní důraz je kladen na pochopení rozdílných interakčních projevů různých typů kapalinového paprsku (čistá kapalina, kapalina s kapalnými aditivy - polymery, kapalina s pevnolátkovými přísadami - abrazivy, kapalina v neobvyklých termodynamických stavech – podchlazená nebo přehřátá) na látkách v pevné fázi. Zvláštní pozornost je věnována odlišnostem ve fyzikálním procesu v závislosti na struktuře pevné fáze a jejím termodynamickém stavu. Předmět se opírá o široké experimentální zázemí vlastních laboratoří a praktických zkušeností.

Povinná literatura:

Hlaváč, L. Fyzikální působení kapalinového paprsku vysoké energie na křehký materiál. Habilitační práce. Ostrava: 2002. 82 s. + 96 s. příloh.

Doporučená literatura:

Habilitační práce I. Hlaváčové. Doktorské disertační práce studentů, jejichž práce byly na VŠB-TUO na kapalinový paprsek zaměřeny. Články ve sbornících konferenčních řad BHRGroup, WJTA, ISWJT a časopisech International Journal of Machine Tools & Manufacture, Journal of Materials Processing Technology, Wear, International Journal of Advanced Manufacturing Technology a Transactions of the ASME.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování kapitoly do disertační práce s vazbou na tématiku předmětu

E-learning

Není dostupný

Další požadavky na studenta

Nastudovat 5-10 cizojazyčných článků souvisejících s tématem doktorské práce (dle vlastního výběru, případně doporučení přednášejícího) a vyhodnotit jejich přínos pro práci studenta. Podle možností také vypracovat krátkou studii porovnávající výsledky různých autorů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Členění kapalinových paprsků podle způsobu jejich generace a příměsí Rozdělení pevných látek z hlediska reakce na vysokou koncentraci mechanické energie Fyzikální popis úderu proudu kapaliny na částici pevné látky a způsoby porušování těchto částic Fyzikální popis střetu různých typů kapalinových paprsků s homogenním kontinuem Fyzikální popis interakce proudu kapaliny s nehomogenním kontinuem Fyzikální rozbor specifických projevů kapalinového paprsku na vrstvených a voštinových strukturách Zobecněný fyzikální přístup k popisu interakce kapalného a pevnolátkového kontinua Specifika neobvyklých fyzikálních stavů prostředí a materiálu při interakci – velmi vysoká nebo nízká teplota, přetlak, vakuum, kapalné médium místo plynného v oblasti mezi tryskou a materiálem Uplatnění fyzikálního popisu interakce kapalinového paprsku s materiálem v praxi

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.