480-6009/01 – Fyzikální vlastnosti heterogenních materiálů (FVHM)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FAST, FMT, USP, FEI, FBI, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí definovat a popsat vlastnosti heterogenních materiálů. Student rozeznává a odlišuje horniny, stavební materiály a kompozitní materiály. Analyzuje a charakterizuje chování a vlastnosti uvedených materiálů a způsoby jejich porušování v závislosti na vlastnostech jejich složek včetně pórů. Student integruje poznatky a umí posoudit a predikovat chování uvedených materiálů při mnoha fyzikálních podmínkách, včetně extrémních tlaků a teplot.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o vlastnostech heterogenních materiálů jako jsou horniny, stavební materiály (betony) nebo kompozitní materiály. Pomáhá vytvořit představu o chování a vlastnostech takových materiálů (mechanických, tepelných, elektrických) i o způsobech jejich porušování v závislosti na vlastnostech jejich složek včetně pórů. Poskytuje informace o metodách studia chování těchto materiálů jak při běžných podmínkách, tak i v podmínkách extrémních tlaků a teplot.

Povinná literatura:

DAĎOUREK, K.: Kompozitní materiály – druhy a jejich užití, Technická univerzita v Liberci 2007. FIALA, J., MENTL, V., ŠUTTA, P.: Struktura a vlastnosti materiálů. ACADEMIA, Praha, 2003. SODOMKA, L., FIALA, J.: Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 1. ADHESIV, Liberec, 2003. SODOMKA, L., FIALA, J.: Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 2. ADHESIV, Liberec, 2004. JAEGER, J. C.: Physical and mechanical properties of rock, Cambridge university Press, online publication August 2010.

Doporučená literatura:

FIALA, J., KRAUS, I.: Povrchy a rozhraní. České vysoké učení technické v Praze, Praha, 2009. GEMBALOVÁ, L.: Určování fyzikálně-mechanických vlastností materiálu z jeho porušení kapalinovým paprskem. Doktorská disertační práce, Ostrava, 2010. HLAVÁČ, L. Fyzikální působení kapalinového paprsku vysoké energie na křehký materiál. Habilitační práce. Ostrava: 2002. 82 s. + 96 s. příloh. STANĚK, J., GREGEROVÁ, M.: Fyzikální a optické vlastnosti horninotvorných materiálů. Brno: Univerzita J.E. Purkyně [Brno], 1984. BRUCE, D. W.: Porous materials, John Wiley & Sons, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování kapitoly do disertační práce s vazbou na tématiku předmětu, ústní zkouška.

E-learning

Není dostupný

Další požadavky na studenta

Příprava písemného materiálu shrnujícího aplikaci klíčových témat předmětu při zpracování vlastní doktorské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní vlastnosti heterogenních materiálů ve vztahu k vlastnostem jejich složek a porozitě (Youngův modul, pevnost, hustota) 2. Chování heterogenních materiálů v podmínkách vysokých tlaků a teplot 3. Experimentální technika pro studium mechanických, elektrických, akustických vlastností za vysokých tlaků a teplot 4. Porézní materiál jako vícefázové prostředí 5. Vliv mechanického působení při obrábění kapalinovým paprskem 6. Vliv tepelného působení při ovlivňování materiálů laserem 7. Vliv tepelného a mechanického působení plazmatu na heterogenní materiál 8. Určování struktury povrchu po aplikaci kapalinového paprsku 9. Změna fyzikálních vlastností materiálu po aplikaci laseru 10. Změna fyzikálních vlastností materiálu po aplikaci plazmatu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.