480-6014/01 – Vlnová optika (VOPT)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit teoretické základy vlnové optiky - elektromagnetické optiky, včetně polarizační optiky a optiky anizotropního prostředí, interference a difrakce světla. Diskutovat fyzikálních principy a aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled základů vlnové optiky. Důraz je kladen na pochopení fyzikálních principů a také na vazbu s oblastí aplikační. Předmět zahrnuje partie elektromagnetické optiky, včetně polarizační optiky a optiky anizotropního prostředí, interference a difrakce světla.

Povinná literatura:

1. B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Základy fotoniky, Matfyzpress, Praha 1994. 2. M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, Pergamon Press, Oxford 1980. 3. Hariharan, P.: Optical Interferometry. Academic Press, New York, 1985.

Doporučená literatura:

1. M. Mansuripur: Classical Optics and its Applications, 2nd ed. Cambridge University Press, 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, ústní zkouška

E-learning

Není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná a samostatná práce studenta doktorského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ELEKTROMAGNETICKÁ OPTIKA - vlnová rovnice a její řešení - energie elektromagnetického záření, hraniční podmínky Maxwellových rovnic - Gaussův svazek, svazková optika - ztrátové prostředí, komplexní index lomu - optické vlastnosti dielektrik, kovů a polovodičů 2. POLARIZACE SVĚTLA A OPTIKA ANIZOTROPNÍHO PROSTŘEDÍ - maticový popis polarizace světla - odraz a lom na rozhraní, Fresnelovy vztahy - optika anizotropního prostředí a krystalová optika - polarizační součástky, využití polarizace světla 3. INTERFERENCE A DIFRAKCE V OPTICE - interference světla a základy interferometrie - difrakce, skalární teorie difrakce, Fourierova optika - polychromatické světlo, interference částečně koherentního světla

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku