480-6014/02 – Vlnová optika (VOPT)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
KAN0144 Ing. Roman Kaňok
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit teoretické základy vlnové optiky - elektromagnetické optiky, včetně polarizační optiky a optiky anizotropního prostředí, interference a difrakce světla. Diskutovat fyzikálních principy a aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled základů vlnové optiky. Důraz je kladen na pochopení fyzikálních principů a také na vazbu s oblastí aplikační. Předmět zahrnuje partie elektromagnetické optiky, včetně polarizační optiky a optiky anizotropního prostředí, interference a difrakce světla.

Povinná literatura:

1. B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Základy fotoniky, Matfyzpress, Praha 1994. 2. M. Born, E. Wolf, Principles of Optics, Pergamon Press, Oxford 1980. 3. Hariharan, P.: Optical Interferometry. Academic Press, New York, 1985. 4. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika 4. Elektromagnetické vlny – optika – relativita. Vyd. 2., Praha: Vutium, 2013.

Doporučená literatura:

1. M. Mansuripur: Classical Optics and its Applications, 2nd ed. Cambridge University Press, 2009.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace, ústní zkouška

E-learning

Není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná a samostatná práce studenta doktorského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ELEKTROMAGNETICKÁ OPTIKA - vlnová rovnice a její řešení - energie elektromagnetického záření, hraniční podmínky Maxwellových rovnic - Gaussův svazek, svazková optika - ztrátové prostředí, komplexní index lomu - optické vlastnosti dielektrik, kovů a polovodičů 2. POLARIZACE SVĚTLA A OPTIKA ANIZOTROPNÍHO PROSTŘEDÍ - maticový popis polarizace světla - odraz a lom na rozhraní, Fresnelovy vztahy - optika anizotropního prostředí a krystalová optika - polarizační součástky, využití polarizace světla 3. INTERFERENCE A DIFRAKCE V OPTICE - interference světla a základy interferometrie - difrakce, skalární teorie difrakce, Fourierova optika - polychromatické světlo, interference částečně koherentního světla

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0533D110006) Aplikovaná fyzika K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.