480-6015/01 – Magnetismus pevných látek (MPL)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, HGF, FEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUN10 prof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
ZIV01 prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Přednáška se zabývá fenomenologickým popisem a základy kvantového popisu magnetismu v pevných látkách. V úvodu podává přehled o původu magnetizmu a základním magnetickém uspořádáním v materiálech. Dále se věnuje popisu interakcí v magnetických materiálech, magnetickými doménami a magnetickou hysterezi. V poslední části se věnuje úvodu do magnetizmu nanomateriálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět navazuje na předmět Fyzika a chemie pevných látek a rozšiřuje jej do oblasti magnetických material, které jsou důležité v praxi.

Povinná literatura:

J.M.D. Coey, Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press (2010). K. M. Krishnan, Fundamentals and Applications of Magnetic materials, Oxford Univ. Press (2016) A. P. Guimaraes, Principles of Nanomagnesism, Springer, 2nd edition, 2017.

Doporučená literatura:

P. Mohn, Magnetism in the Solid State, Springer (2006). J. Stohr, H.C. Siegmann, Magnetism: from Fundamentals to Nanoscale Dynamics, Springer (2006).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zadání a vypracování rešeršní práce na dané téma, blízké oblasti disertační práce.

E-learning

Žádný

Další požadavky na studenta

Samostatné studium anglicky psané literatury.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
480-8671 FCHPL Fyzika a chemie pevných látek Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Anotace: Předmět se v první části zabývá základním magnetickým uspořádáním v pevných látkách. V druhé části pak řeší interakce v magnetických materiálech, vznik doménového uspořádání a problém hystereze. Poslední část je úvodem do magnetizmu nanomateriálů. 1) PŮVOD MAGNETISMU V MATERIÁLECH – OBECNÝ POPIS Magnetický moment - původ 2) ZÁKLADNÍ MAGNETICKÁ USPOŘÁDÁNÍ – PŘEHLED Diamagnetismus, paramagnetismus, feromagntismus, antiferomagnetismus a ferimagnetismus 3) ZÁKLADNÍ MAGNETICKÁ USPOŘÁDÁNÍ – POPIS Klasická resp. semikvantová teorie diamagnetismu, paramagnetismu, feromagnetismu, antiferomagnetismu a ferimagnetismu 4) INTERAKCE V MAGNETICKÝCH MATERIÁLECH Původ, výměnné interakce, magnetostatická energie, magnetická anizotropie, magnetoelastická energie a magnetostrikce 5) MAGNETICKÉ DOMÉNY Jedno a vícedoménové částice, doménové stěny, kritické parametry, pohyb stěn 6) MAGNETICKÁ HYSTEREZE Hysterezní smyčka, parametry, vlivy 7) MAGNETISMUS NANOMATERIÁLŮ Jednodoménové částice, Stoner-Wohlfarthúv model, superparamagnetismus, spinové sklánění, mezičásticové interakce, kolektivní magnetické excitace, povrchové jevy magnetických nanočástic, tenké filmy a vrstvy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0533D110005) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P1701) Fyzika (1702V001) Aplikovaná fyzika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.