480-8140/01 – Fyzika IV – atomová a jaderná fyzika (FIV)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity2
Garant předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FMT, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Formulovat základní fyzikální děje a principy z oblasti atomové a jaderné fyziky Analyzovat aplikace fyzikálních dějů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je čtvrtou částí základního kursu fyziky, je zaměřen na atomovou a jadernou fyziku.

Povinná literatura:

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika, nakl.VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 2000, angl. orig.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997; ÚLEHLA, I., SUK, M., TRKA, Z.: Atomy, jádra, částice, Academia Praha, 1990.

Doporučená literatura:

FEYNMAN, R. P., LEIGHTON, R. B., SANDS M.: Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment 2000, angl. orig.: The Feynman lectures on physics, Addison-Wesley 1966; VANOVIČ, J.: Atomová fyzika, SNTL Praha 1980; BLATT, F. J.: Modern Physics, McGraw-Hill 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemné testy v průběhu semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahové zaměření: - Thomsonův a Rutherfordův model atomu, elektronový obal, atomová spektra, Bohrův model atomu vodíku. - Charakteristiky atomového jádra. - Radioaktivita, jaderné reakce. - Částice, fundamentální interakce. - Urychlování a detekce částic.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 16
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních a absolvování dvou testů v průběhu semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku