480-8140/01 – Fyzika IV – atomová a jaderná fyzika (FIV)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity2
Garant předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FMT, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Formulovat základní fyzikální děje a principy z oblasti atomové a jaderné fyziky Analyzovat aplikace fyzikálních dějů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je čtvrtou částí základního kursu fyziky, je zaměřen na atomovou a jadernou fyziku.

Povinná literatura:

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika, nakl.VUTIUM a PROMETHEUS, Praha 2000, angl. orig.: Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, Inc. 1997; ÚLEHLA, I., SUK, M., TRKA, Z.: Atomy, jádra, částice, Academia Praha, 1990.

Doporučená literatura:

FEYNMAN, R. P., LEIGHTON, R. B., SANDS M.: Feynmanovy přednášky z fyziky, Fragment 2000, angl. orig.: The Feynman lectures on physics, Addison-Wesley 1966; VANOVIČ, J.: Atomová fyzika, SNTL Praha 1980; BLATT, F. J.: Modern Physics, McGraw-Hill 1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemné testy v průběhu semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Systematická příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Atomová fyzika: Speciální teorie relativity (Lorentzova transformace a její důsledky, relativistická energie a hybnost). Záření černého tělesa, fotoelektrický jev, Comptonův jev. Thomsonův a Rutherfordův model atomu, elektronový obal, atomová spektra, Rentgenové záření. Vlnové vlastnosti částic. Bohrův model atomů vodíkového typu. 2) Jaderná fyzika: Základní charakteristiky atomových jader. Radioaktivita a jaderné reakce. Jaderné analytické metody. Elementární částice a fundamentální interakce. Urychlování a detekce částic.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 16 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na cvičeních a absolvování dvou testů v průběhu semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0719A270001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie FYZ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MAR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTM P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie MTR P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie PRJ P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B3942) Nanotechnologie (3942R001) Nanotechnologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní