480-8250/03 – Stavebně fyzikální měření (SFM)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity1
Garant předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
KAN0144 Ing. Roman Kaňok
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ilustrovat získané teoretické poznatky z oblasti fyziky na praktických aplikacích, speciálně ve stavebnictví. Seznámit s obsluhou základních experimentálních zařízení. Naučit měřit fyzikální veličiny, vypočítat závislé veličiny a aplikovat jednoduché statistické metody zpracování a vyhodnocování měření. Kriticky porovnat získané výsledky s tabelovanými hodnotami nebo hodnotami zjištěnými jinými metodami.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na předmět Fyzika. Účelem je upevnit a doplnit znalosti základů fyziky v aplikační oblasti. Hlavním cílem je získat teoretické základy měření a praktické návyky pro fyzikální a technická měření. Soubor měřených úloh je volen tak, aby zahrnoval měření základních fyzikálních veličin z mechaniky, termodynamiky, elektřiny, magnetismu, optiky a jaderné fyziky s potenciálními aplikacemi ve stavební praxi.

Povinná literatura:

MÁDR, V. a kol.: Fyzikální měření, SNTL, Praha 1991. ISBN 80-03-00266-4; KOPEČNÝ, J. a kol.: Fyzikální měření, VŠB-TUO, Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-655-8; aktualizované studijní podklady jsou dostupné online na if.vsb.cz

Doporučená literatura:

BROŽ, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, část I, SPN, Praha 1983; BROŽ, J. a kol.: Základy fysikálních měření, část II.B, SPN, Praha 1974;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání protokolů z měření.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je nezbytná systematická domácí práce před i po laboratorním cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Teorie měření a zpracování měření II. Praktická měření a zpracování následujících úloh: 1. Měření modulu pružnosti v tahu z ohybu tyče 2. Měření spekter zdrojů světla 3. Měření svítivosti a světelné účinnosti žárovek 4. Měření tepelné vodivosti kovových tyčí 5. Měření emisivity povrchu materiálů bezdotykovým teploměrem 6. Termografie – měření termokamerou

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní