480-8250/03 – Stavebně fyzikální měření (SFM)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity1
Garant předmětuIng. Roman KaňokGarant verze předmětuIng. Roman Kaňok
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN0144 Ing. Roman Kaňok
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ilustrovat získané teoretické poznatky z oblasti fyziky na praktických aplikacích, speciálně ve stavebnictví. Seznámit s obsluhou základních experimentálních zařízení. Naučit měřit fyzikální veličiny, vypočítat závislé veličiny a aplikovat jednoduché statistické metody zpracování a vyhodnocování měření. Kriticky porovnat získané výsledky s tabelovanými hodnotami nebo hodnotami zjištěnými jinými metodami.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na předmět Fyzika. Účelem je upevnit a doplnit znalosti základů fyziky v aplikační oblasti. Hlavním cílem je získat teoretické základy měření a praktické návyky pro fyzikální a technická měření. Soubor měřených úloh je volen tak, aby zahrnoval měření základních fyzikálních veličin z mechaniky, termodynamiky, elektřiny, magnetismu, optiky a jaderné fyziky s potenciálními aplikacemi ve stavební praxi.

Povinná literatura:

MÁDR, V. a kol.: Fyzikální měření, SNTL, Praha 1991. ISBN 80-03-00266-4; KOPEČNÝ, J. a kol.: Fyzikální měření, VŠB-TUO, Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-655-8; aktualizované studijní podklady jsou dostupné online na if.vsb.cz

Doporučená literatura:

BROŽ, J. a kol.: Základy fyzikálních měření, část I, SPN, Praha 1983; BROŽ, J. a kol.: Základy fysikálních měření, část II.B, SPN, Praha 1974;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání protokolů z měření.

E-learning

Další požadavky na studenta

Je nezbytná systematická domácí práce před i po laboratorním cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Teorie měření a zpracování měření II. Praktická měření a zpracování následujících úloh: 1. Měření modulu pružnosti v tahu z ohybu tyče 2. Měření spekter zdrojů světla 3. Měření svítivosti a světelné účinnosti žárovek 4. Měření tepelné vodivosti kovových tyčí 5. Měření emisivity povrchu materiálů bezdotykovým teploměrem 6. Termografie – měření termokamerou

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní