480-8313/01 – Fyzika I – mechanika, molekulová fyzika (FI)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMT, FEI, FS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIP10 doc. RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D.
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnout přehled základních fyzikálních poznatků o tělesech, částicích a jejich vzájemném působení. Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky (mechanika, molekulová fyzika, kinetická teorie plynů, tepelné jevy). Řešit složitější úlohy a diskutovat jejich výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Fyzika I je první částí základního kurzu fyziky, která poskytuje ucelený přehled základních fyzikálních poznatků o tělesech, částicích a jejich vzájemném působení. Tento předmět zahrnuje mechaniku hmotných bodů a tuhých těles, mechanické kmity a vlny, molekulovou fyziku, kinetickou teorii plynů a úvod do fyziky tepelných jevů.

Povinná literatura:

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: FYZIKA 1-5, nakl. VUTIUM a Prométheus, Praha, 2000. Fundamentals of Physics. Extended (5. vydání); KVASNICA, J., HAVRÁNEK, A., LUKÁČ, P., SPRUŠIL, B.: Mechanika 1. vyd., nakl. Praha, Academia, 1988.;

Doporučená literatura:

FEYNMAN, R., LEIGHTON, R., SANDS, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky (díl 1), Fragment, Havlíčkův Brod, 2000; MAIN, I. G. Kmity a vlny ve fyzice, 1. vyd. Academia Praha, 1990;

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemné zápočtové testy v průběhu semestru a v každé hodině možnost řešení příkladů u tabule

E-learning

e-learning není k dispozici

Další požadavky na studenta

systematická domácí příprava na výuku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kinematika hmotného bodu: základní kinematické veličiny, pohyby přímočaré a kruhové. 2. Dynamika hmotného bodu: Newtonovy pohybové zákony, práce, výkon, energie. 3. Mechanika soustav HB a tuhých těles: hmotný střed, těžiště, translační, rotační a složený pohyb. 4. Impulzové věty, Steinerova věta. 5. Mechanické kmitání a vlnění: netlumené, tlumené a nucené kmitání, superpozice kmitání. 6. Postupné a stojaté vlnění, vlnová rovnice, šíření vlnění v prostoru, interference vlnění. 7. Akustické vlny a jevy. 8. Úvod do mechaniky tekutin: statika a dynamika ideálních kapalin a plynů, proudění reálné kapaliny. 9. Molekulová fyzika: teplotní roztažnost látek, kalorimetrická rovnice. 10. Přenos tepla – základní poznatky. 11. Kinetická teorie plynů: stavová rovnice ideálního a reálného plynu. 12. Vratné děje v ideálním plynu, entropie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20 2
                Písemka 1 Písemka 20  10 2
                Písemka 2 Písemka 20  10 2
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31 3
                Zkouška - písemka Písemná zkouška 30  16 3
                Zkouška - ústní Ústní zkouška 30  15 3
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení je povinná, maximálně tři omluvené absence

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3968) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.