480-8323/01 – Fyzika II (FII)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSP, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU03 prof. RNDr. Petr Hlubina, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní fyzikální principy a zákony elektřiny a magnetismu. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy v těchto oblastech fyziky. Aplikovat jednoduché matematické metody na popis odpovídajících fyzikálních jevů. Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět základního kursu fyziky navazuje na předmět Fyzika I a podává přehled z teorie elektřiny a magnetismu, resp. fyzikálního pole.

Povinná literatura:

Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus. Academia, Karolinum, Prague 1993; Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika 3. Elektřina a magnetismus. Prague: Vutium and Prometheus, 2001.

Doporučená literatura:

Haňka, Z.: Theory of electromagnetic field (In Czech). TKI, SNTL, Prague, 1975; Krupka, F., Kalivoda, L.: Fyzika. SNTL, Prague, 1989; Krempaský, J.: Fyzika. SNTL-ALFA, Prague-Bratislava 1988 Sadiku, M. N. O.: Elements of electromagnetics, Oxford University Press, New York 1995.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dvě písemky.

E-learning

Není k dispozici.

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná práce studenta bakalářského studia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod: Význam. 2. Elektrostatika: elektrický náboj, Coulombův zákon; intenzita a potenciál pole, Gaussova věta; rovnice Poissonova a Laplaceova; vodič v elektrostatickém poli, kapacita vodiče a kondenzátory, energie pole; dielektrika, vektor polarizace a indukce, pole na rozhraní dvou dielektrik. 3. Přenos elektrického náboje: elektrický proud, hustota proudu, rovnice kontinuity; Ohmův zákon v diferenciálním a integrálním tvaru; elektromotorické napětí; Kirchhoffovy zákony; zdroje napětí a proudu, práce a výkon elektrického proudu, Jouleovo teplo. 4. Stacionární magnetické pole: vektor magnetická indukce; Biotův-Savartův zákon a jeho aplikace; Ampérův zákon a jeho aplikace; síla v magnetickém poli, magnetický moment; vektor intenzity pole, Gaussova věta pro magnetické pole; magnetická polarizace; pole na rozhraní dvou magnetik, magnetické obvody, Hopkinsonův zákon. 5. Elektromagnetická indukce: magnetický tok, Faradayův zákon, vlastní a vzájemná indukčnost; energie magnetického pole, oscilační CL a CRL obvody. 6. Střídavý proud: Ohmův zákon v komplexním tvaru; střídavé obvody, obvod RLC; transformátor. 7. Maxwellovy rovnice: Integrální a diferenciální tvar a jejich základní důsledky. 8. Elektromagnetické potenciály: skalární a vektorový potenciál, základní rovnice a řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                1. písemka Písemka 20  6
                2. písemka Písemka 20  6
        Zkouška Zkouška 60 (60) 11 3
                Písemka Písemka 20  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  6
Rozsah povinné účasti: Minimální účast na cvičeních 75%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3968) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.