480-8333/01 – Fyzika III (FIII)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TRO70 Mgr. Jana Trojková, Ph.D.
ZIV01 prof. Ing. Ondřej Životský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu: - Bude umět aplikovat metody vysokoškolské matematiky na úlohy z oblasti popisu optických jevů; - Získá široké znalosti a přehled o optických metodách využívaných v moderních aplikacích; - Bude teoreticky i prakticky seznámen s měřeními základních optických veličin a parametrů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Student po absolvování předmětu: - Bude umět aplikovat metody vysokoškolské matematiky na úlohy z oblasti popisu optických jevů; - Získá široké znalosti a přehled o optických metodách využívaných v moderních aplikacích; - Bude teoreticky i prakticky seznámen s měřeními základních optických veličin a parametrů.

Povinná literatura:

HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. Fyzika: VUTIUM a PROMETHEUS Praha, 2000, angl. orig. Fundamentals of Physics: John Wiley & Sons, 1997.

Doporučená literatura:

SALEH, B. E. A., TEICH, M. C. Základy fotoniky: Matfyzpress, 1994, angl. orig. Fundamentals of Photonics: John Wiley & Sons, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemné testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Předpokládá se soustavná domácí příprava zaměřená na řešení úloh.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Geometrická optika, optické přístroje, oko. 2. Vlnová funkce, vlnová rovnice, rovinné a sférické vlny, monochromatické a polychromatické světlo. 3. Interference, difrakce, koherence světla. 4. Elektromagnetická optika, energie elektromagnetického záření, vlnové řešení Maxwellových rovnic v homogenních izotropních prostředích 5. Vodivá prostředí, vztah absorpce a disperze. 6. Odraz a lom elektromagnetických vln, Fresnelovy vztahy, polarizace světla, Faradayův jev. 7. Interakce záření s hmotou, fotoefekt, optická a rtg. spektra, lasery.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 10
                Test č. 1 Písemka 10  1
                Test č. 2 Písemka 10  1
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 15 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  5
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách i cvičeních je pro studenty povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.