480-8353/01 – Laboratorní praktikum z Fyziky I (LC FI)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity2
Garant předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Eva Janurová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy z teorie fyzikálního měření a nejistoty měření Popsat a objasnit fyzikální zákony, které jsou základem jednotlivých metod měření. Aplikovat metody měření a teorie nejistoty při praktickém měření fyzikálních veličin z oblasti mechaniky a termodynamiky

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti se seznámí se základními postupy při měření labotarorních úloh a jejich zpracováním.

Povinná literatura:

Dvorský, R., Foukal, J.: Fyzikální měření (výběr) , VŠB-TU Ostrava 2007, ISBN 978-80-248-1321-9 Halliday, D., Resnick, R. Walker, J.: Fyzika. Vyd. 1., Praha: Vutium a Prometheus, 2001. Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M.: Meranie technických veličín. Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999.

Doporučená literatura:

Dokument EAL-R2/1997, Český institut pro akreditaci Brož, J.: Základy fyzikálních měření. SPN, Praha, 1999. Horák, Z.: Praktická fyzika. SNTL, Praha, 1958. http://physics.nist.gov/cuu/Units/background.html http://www.converter.cz/jednotky.htm http://www.cmi.cz/index.php?lang=1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

soustavná příprava na řešení jednotlivých laboratorních úloh

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je v návaznosti na předmět Fyzika I zaměřen na oblasti mechaniky a termodynamiky. 1. Úvod – instruktáž k metodice provedení jednotlivých experimentálních úloh. 2. Měření momentu setrvačnosti setrvačníku užitím pohybové rovnice 3. Měření poloměru setrvačnosti z doby kmitu fyzického kyvadla 4. Měření tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla 5. Měření modulu pružnosti ve smyku z doby kmitu torzního kyvadla 6. Měření povrchového napětí kapaliny z výstupu v kapiláře a metodou ležící kapky 7. Měření dynamické viskozity kapaliny Stokesovým viskozimetrem 8. Měření rychlosti zvuku ze zpoždění signálu v akustické trubici 9. Měření frekvence rozladění ladičky pomocí rázů 10. Měření Poissonovy konstanty metodou Clémentovou-Desormesovou

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast ve cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3968) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.