480-8530/02 – Vybrané kapitoly z fyziky (VKF)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
BEZ0059 Ing. Iva Tkáčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vybrané fyzikální jevy Kombinovat poznatky z oblastí klasické a moderní fyziky Sumarizovat získané vědomosti a znalosti Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět doplňuje vybrané partie Bakalářské fyziky na základě užití vyšší matematiky. Dále obsahuje základní poznatky kvantové mechaniky (tepelné záření, částice a vlny, Schrödingerova rovnice, klasický a kvantový model atomu), šíření tepla, elmg. pole (skalární a vektorový popis, Maxwellovy rovnice, elmg. vlnění) a atomové jádro (složení, vazební energie, přeměny jader).

Povinná literatura:

FOJTEK, A.: Fyzika pro HGF. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU, dotisk 2. vydání, 1999 HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKERr, J.: Fyzika, VUTIUM 2013, ISBN 978-80-214-4123-1 FOJTEK, A.: Fyzika pro HGF (cvičení). Skriptum, Ostrava, VŠB-TUO, 1998. KOPEČNÝ, Jan. Fyzika II. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991. ISBN 80-7078-096-7. HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALDER, J.: Fundamentals of Physics. Fifth Editon Extended, John Wiley and Sons, Inc., 1997.

Doporučená literatura:

HORÁK, Z., KRUPKA, F.: Fyzika, SNTL, Praha, 1976 a mladší. ILKOVIČ, D.: Fyzika, Alfa, Bratislava, 1972 a mladší. SAMEK, Ladislav a Petr VLČÁK. Fyzika v příkladech. II, Molekulová fyzika a termodynamika, elektrostatika, elektrický proud, magnetické a elektromagnetické pole: pro studenty vysokých škol. Praha: Academia, 2017. BEISER, A.: Perspectives of Modern Physics, McGraw-Hill, New York, 1969.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy, projekty, písemné a ústní zkoušení

E-learning

Není dostupný

Další požadavky na studenta

Systematická samostatná příprava na výuku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasická mechanika a dynamika 2. Pružnost a deformace kontinua 3. Mechanické kmity a vlny kontinua 4. Mechanika kapalin 5. Kinetická teorie plynů 6. Termodynamika 7. Fyzikální pole (gravitační, elektrostatické, magnetické a elektromagnetické pole) 8. Elektrostatika 9. Elektrodynamika 10. Magnetismus 11. Optika (vlnová a kvantová) 12. Základy jaderné a kvantové fyziky 13. Teorie relativity

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičení minimálně 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330042) Aplikovaná geologie P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290002) Odpadové hospodářství a úprava surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290002) Odpadové hospodářství a úprava surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290004) Petroleum Engineering P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.