480-8600/01 – Základy fyziky (ZF)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity1
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří LuňáčekGarant verze předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět má za stěžejní cíl obnovení a doplnění základních poznatků SŠ fyziky. Tyto poznatky jsou v ucelené formě prezentovány studentům různých typů škol za účelem dosažení srovnatelné úrovně vědomostí při přechodu ze středoškolského na vysokoškolské studium. Znalosti: Zopakovaní základních poznatků SŠ fyziky, základní fyzikální zákony. Dovednosti: Zvládnutí matematického aparátu potřebného pro bakalářskou fyziku, řešení jednoduchých úloh a diskuse výsledků řešení.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět má za cíl obnovení a doplnění základních poznatků středoškolské fyziky. Měl by tyto poznatky pro studenty z různých typů škol sjednotit a pomoci tak studentům překonat přechod ze středoškolského na vysokoškolské studium.

Povinná literatura:

Tarábek, P., Červinková, P. (2004). Odmaturuj z fyziky, Brno: Didaktis

Doporučená literatura:

Učebnice fyziky pro střední školy, nejlépe: Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky Skriptum kol. KF VŠB Sbírka příkladů z fyziky, 1982, 269 s., resp. další zdroje na http://if.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy během semestru.

E-learning

Žádný

Další požadavky na studenta

Úspěšné absolvování zápočtové práce a kontrolní práce matematického minima.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ZÁKLADY VEKTOROVÉ ALGEBRY Skalár a vektor ve fyzice, vyjádření vektoru a základní operace s vektory (součet a rozdíl vektorů, součin skaláru a vektoru, skalární a vektorový součin). 2. ÚVOD DO FYZIKY 3. MECHANIKA Kinematika: přímočarý pohyb rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a zpomalený, rovnoměrný pohyb po kružnici, skládání pohybů. Dynamika: Newtonovy pohybové zákony, odporové síly, tíhová a gravitační síla, mechanická práce a energie, výkon, účinnost. Mechanika tuhého tělesa: moment síly vzhledem k ose otáčení, těžiště, podmínky rovnováhy, jednoduché stroje (nakloněná rovina, kladka, šroub, klín, páka, kolo na hřídeli). Deformace pružných těles: deformační účinky síly, Hookův zákon, objemová deformace. Základy hydrostatiky, hydrodynamiky, aerostatiky a aerodynamiky. 4. TERMODYNAMIKA Základní pojmy (teplota, teplo), stavová rovnice ideálního plynu, 1. věta termodynamiky, specifické děje v ideálním plynu (izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický) 5. ELEKTŘINA Elektrostatika: Coulombův zákon, intenzita, potenciál, napětí, elektrický proud v kovech, Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený elektrický obvod, Kirchhoffovy zákony. 6. OPTIKA Zákony geometrické optiky (přímočarého šíření světla, odrazu a lomu). Zobrazení dutým a vypuklým zrcadlem, zobrazení spojnou a rozptylnou čočkou pomocí význačných paprsků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208R123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R040) Automatizace a počítačová technika v průmyslu P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902R062) Management kvality P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku