480-8611/01 – Fyzika (FAP)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity4
Garant předmětuMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA01 Mgr. Ing. Kamila Hrabovská, Ph.D.
CHY0058 Ing. Jakub Chylek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popis základních fyzikálních jevů, základní fyzikální zákony obecné fyziky, aplikace fyzikálních zákonů v techniceké praxi, řešení jednoduchých matematických úloh, zejména úloh vhodných pro automobilový průmysl.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je získat přehled o základních fyzikálních pojmech a zákonitostech potřebný pro úspěšné absolvování navazujících odborných předmětů v rozsahu Bc. studia.

Povinná literatura:

Fojtek, A., Foukal, J., Mádr, V., Wyslych, P.: Fyzika pro přípravu k přijímací zkoušce na VŠB-TUO. Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava,1995 (2. vydání 2001) Skriptum, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2000(2. vydání)

Doporučená literatura:

Skriptum Sbírka příkladů z fyziky, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2000(2. vydání)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemné testy, kombinovaná zkouška.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Předpokládá se systematická domácí příprava studentů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Matematické minimum a užití SŠ matematiky ve fyzice Velikost a směr výslednice vektorů, užití skalárního a vektorového součinu, fyzikální význam derivace a integrálu 2. Kinematika těles Rovnoměrný pohyb přímočarý, rovnoměrně zrychlený pohyb translační a rotační, rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb po kružnici 3. Dynamika těles Newtonův zákon síly, mechanická práce, zákon zachování energie, pohyb tělesa po nakloněné rovině, třecí síly 4. Mechanika tekutin Pascalův zákon, Archimédův zákon, zákon kontinuity, Bernoulliho rovnice, odporové síly při obtékání těles 5. Termodynamika Stavová rovnice ideálního plynu, děj izotermický, izobarický, izochorický a 1. věta termodynamiky 6. Gravitační pole Všeobecný gravitační zákon, intenzita gravitačního pole, gravitační potenciál, kosmické rychlosti, volný pád tělesa a vrhy v gravitačním poli 7. Kmitání, vlnění Základní rovnice harmonického kmitání, postupného a stojatého vlnění, dynamika a energie kmitání a vlnění 8. Konzultace a 1. zápočtová práce 9. Elektřina a magnetické pole Coulombův zákon, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, indukce magnetického pole cívky, Hopkinsonův zákon 10. Elektromagnetické pole Induktance cívky, kapacitance kondenzátoru, impedance a admitance RLC obvodu, Thomsonův vztah 11. Geometrická optika: Zákon odrazu a lomu světla, zobrazování dutým a vypuklým zrcadlem, zobrazování spojkou a rozptylkou, zvětšení, princip zobrazování mikroskopem a dalekohledem. Vlnová optika: Interference na tenké vrstvě, interferenčně ohybový jev na optické mřížce, polarizace, energie světla, vlnová délka a frekvence světla 12. Konzultace + 2. zápočtová práce 13. Opravy zápočtových prací, udělování zápočtu, konzultace ke zkoušce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                1. zápočtová práce Písemka 12  4
                2. zápočtová práce Písemka 12  4
                Aktivita Jiný typ úlohy 11  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 21 3
                Písemná část Písemná zkouška 40  20
                Ústní část Ústní zkouška 25  1
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní